לקטלוג

גוף שלישי יחיד, כרך א'

מחבר:
אביהו רונן,יהויקים כוכבי
נושא:
ביוגרפיה, השומר הצעיר, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי מחקר
שנה:
1994

ביוגרפיות של חברי תנועות הנוער בתקופת השואה
כרך א' – שמואל ברסלב ("השומר הצעיר" – ורשה), יואכים סימון ("הבונים", גרמניה, הולנד), פרומקה פלוטניצקה ("דרור-החלוץ", פולין), אלכס גתמון ("הנוער הציוני", פולין, הונגריה, אוסטריה), פרדי הירש ("מכבי הצעיר", גרמניה, צ'כיה), אבראשה בלום ("צוקונפט"- "בונד", וארשה)

מחיר: ₪40