יועץ ומקום

מחבר:
חיים גניזי
נושא:
זיכרונות, ספרי מחקר
שנה:
1987

מחקר ראשוני בפעולות היועצים לענייני יהודים ליד מפקד הזירה האירופית של צבא הכיבוש האמריקני. במשך ארבע וחצי שנים (אוגוסט 1945 – דצמבר 1949), עד לחיסול מחנות העקורים, כיהנו שבעה יועצים אמריקניים בגרמניה ובאוסטריה. בתיווכם בין הצבא לאנשי שארית הפליטה היו היועצים מכשיר חשוב לפתרון בעיות מקומיות. מחקרו של חיים גניזי בוחן את מדיניותו של הצבא האמריקני כלפי שארית הפליטה ומעריך את תרומתם של היועצים. פרופ' חיים גינזי לימד תולדות ארצות הברית באוניברסיטת בר אילן. ספרו "אדישות אמריקנית" (1983) דן בעמדות בארצות הברית כלפי השואה ושארית הפליטה. בשיתוף ספרית הפועלים

מחיר: ₪40