יחד ובדד מול האימה

מחבר:
אינקה ויסבורט
נושא:
ספרי נעורים, עדויות
שנה:
1992

תיאור חיים תוססים של קבוצת נוער באזור זגלמביה, פולין, שסופח לגרמניה בראשית המלחמה. המחברת נותרה בודדה במאבקה על הישרדות בבית כלא של הגסטאפו, באושוויץ ובצעדת מוות לגרמניה. לאחר המלחמה סיימה לימודי רפואה בוורוצלאב ועלתה ארצה ב-1957.בשיתוף בית לוחמי הגיטאות

מחיר: ₪40