עלים מן האש

מחבר:
שימחה גוטרמן
נושא:
זיכרונות, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי נעורים
שנה:
2004

חדור הכרה כי הוא מתעד את כיליון עמו, סיכן שמחה גוטרמן את חייו ברשמו על פיסות נייר ארוכות את המתרחש לנגד עיניו בשואה. בהתבוננות מדויקת מגולל המחבר את פרשת יסוריה של קהילת פלוצק בפולין: החרדות שלפני פרוץ המלחמה, כניסה הגרמנים, דרך הייסורים הארוכה של התעללות והשפלה, עד הגירוש אל מחנות ההשמדה. סיפור חשיפתו של כתב היד ונדודיו לאחר המלחמה הוא סיפור מרתק בפני עצמו. פתח דבר, אחרית דבר ואיורים מאת יעקוב גוטרמן, בנו של המחבר. בשיתוף יד ושם – רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מחיר: ₪50