מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

יהודה טובין, הערך "מורשת", מתוך האנציקלופדיה של השואה

יהודה טובין, "מורשת", ערך מתוך "האנציקלופדיה של השואה", ישראל גוטמן (עורך), ירושלים, 1990:

 

 

מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'. מוסד שהוקם בשנת 1961 ומטרותיו העיקריות תיעוד קורות העם היהודי בשואה וחקירתן, במיוחד גילויי ההתנגדות האקטיבית, הלוחמת והמצילה, ברוחן של תנועות הנוער החלוציות, והנחלת המורשת  הכוללת ההיא לדורות הבאים. יוזמיו ומייסדיו היו חברי הקיבוץ הארצי השומר הצעיר משרידי מורדי הגטאות, פרטיזנים, אנשי מחתרת ולוחמים בשטחי הכיבוש הנאצי במלחמת העולם השנייה. אליהם הצטרפו היסטוריונים וחוקרים, פעילים מרכזיים שעסקו בהצלה וכן חיילים בצבאות ברית המועצות, והחטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל), מחנכים ומורים. עם היוזמים והמפעלים נמנים אבא קובנר, רוז'קה קורצ'ק-מרלא, ויטקה קמפנר-קובנר, ישראל גוטמן, יהודה באואר, שלום חולבסקי, יהודה טובין ואחרים.

כדי לממש את מטרותיו עוצבו, הופעלו ופותחו הדברים האלה: הארכיון של מורשת הפועל מראשית שנות ה-60 בגבעת חביבה, שריכז מסמכים ותעודות בעלי ערך היסטורי; הוצאת הספרים וכתב-העת של מורשת בשיתוף "ספרית הפועלים" שהופעלו מאז ראשית שנות ה-60. כתב העת "ילקוט מורשת" החל להופיע בדצמבר 1963 והוא מוציא לאור כל שנה שני ילקוטים, כל אחד במתכונת של ספר בן כ-200 עמודים... בין המפרסמים בו ממיטב ההיסטוריונים והחוקרים בקורות השואה, וכן ראו בו אור תעודות ועדויות התורמות רבות ללימודן, להבנתן ולהערכתן ההיסטורית המורכבת.

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial