מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

רשימת פרסומים של יהושע ביכלר, עד דצמבר 2001

קורות ומקורות לקהילה יהודית טופולצ'אני, ירושלים 1975.

בלוק ילדים 66 במחנה הריכוז בוכנוואלד, ילקוט מורשת כ"ה 1978.

אנשים באושוויץ, ילקוט מורשת ל' 1980.

סקירת תולדות היהודים בשטחה של סלובקיה,  אוספים אישיים מס' 1, גבעת חביבה תשמ"ג 1983.

תולדות יהודי פראג, מאמר מצורף למטבע של פראג היהודית, ירושלים תשמ"ד 1984

תעודה גרמנית על התקוממות בגטו ביאליסטוק, ילקוט מורשת ל"ט 1985חלקן של בריגדות ואפן-ס"ס ברצח היהודים ברית המועצות, ילקוט מורשת מ"א 1986.

חביבה רייק והקיבוץ, "מאבק" עלון קיבוץ להבות חביבה מס' 6 תשמ"ה 1986.

סוף הדרך השומר הצעיר בצ'כוסלובקיה 1950-1920, גבעת חביבה 1986.

ימי המבחן במחנה בוכנוואלד, "מאבק" עלון קיבוץ להבות חביבה מס' 19 1986.

שלוחת משטרת הביטחון הנאצית וגירוש יהודי טרנוב, ילקוט מורשת מ"ג-מ"ד 1987.

בתי ספר יהודיים בסלובקיה בתקופת השואה, דפים לחקר השואה, מ' ז' תשמ"ט 1989.

ספר על שואת יהודי צ'כוסלובקיה, יהדות זמננו שנתון לעיון ולמחקר, כרך 5 1990

ילקוט מורשת, מפתח לחוברות א' מ"ז, תל אביב תש"ך 1990.

בוכננוואלד, אנציקלופדיה של השואה, תל אביב תש"ן - 1990 .

דורה-מיטלבאו, אנציקלופדיה של השואה, תל אביב תש"ן 1990.

גירוש יהודי סלובקיה למחוז לובלין 1942, ילקוט מורשת נ' 1991.

אוסף תעודות על פעולות הרצח של המשטרה הגרמנית בברית המועצות, יוגוסלוויה ובאיטליה,

ילקוט מורשת נ"א   -51 1991.

ילדות בצל האימה סיפר אסתרקה ורובינו ביכלר, תל אביב 1991.

הילדים היהודים במחנה בוכנוואלד, "זכור" קובץ תיעודי י"ב, ירושלים תשנ"א 1992

50 שנה לגירוש יהודי סלובקיה, "הזמן הזה" עלון התאחדות יוצא צ'כוסלובקיה מס' 31  1992.

רשמים מביקור במוזיאון היהודי בברטיסלווה, "הזמן הזה" עלון התאחדות יוצא צ'כוסלובקיה מס' 3 1993

הבריחה מהונגריה מנקודת מבטה של משטרת הביטחון הצ'כוסלובקית 1949, ילקוט מורשת נ"ז 1994.

רישומי האוכלוסייה היהודית בארכיוני סלובקיה כמקור לדמוגרפיה ולחיי הקהילה היהודית בשטח סלובקיה, דברי הקונגרס העולמי ה- 11 למדעי היהדות, כרך א' ירושלים תשנ"ד 1994.

הראשונים בגיא ההרגה. נשים יהודיות מסלובקיה באושוויץ ב-1942, ילקוט מורשת נ"ח 1994

ימי הכרעה, "שומרים תמיד", השומר הצעיר בצ'כוסלובקיה 1950-1920, גבעת חביבה תשנ"ד 1994.

לחימה יהודית ולחימה של יהודים המקרה סלובקיה, דפים לחקר השואה י"ב תשנ"ה 1995.

הימים האחרונים בבלוק הילדים במחנה בוכנוואלד ופינוי, ילקוט מורשת ס' (60), 1995.

רצח היהודים במסווה של לחימה נגד הפרטיזנים בשטחים הכבושים של ברית המועצות, דפים לחקר השואה י"ג תשנ"ו 1996.

קווים לדמותה של יהדות סלובקיה לאחר מלחמת העולם השנייה, ילקוט מורשת ס"ה 1998.

יחידות שיטור מקומיות Schutzmannschaften בשטחים הכבושים של ברית המועצות,

ילקוט מורשת ס"ח 1999.

קווים לדמותה של יהדות סלובקיה, ספר יוצא צ'כוסלובקיה בישראל, ישראל 1998.

"אנשים פשוטים" ? פרשת קצין ס"ס מקס טויבנר, ספר יובל ליהודה באואר, ירושלים 2001

סרטיפיקטים לאושוויץ, יד ושם קובץ מחקרים ל' תשס"ב – 2002

בין הילדים באושוויץ, ילקוט מורשת, גליון ע"ד, נובמבר 2002

פנקס קהילות - סלובקיה, יד ושם,  ירושלים תשס"ג (2003)

ניסיונות לקלוט פליטים יהודים מפולין על אדמת צ'כוסלובקיה אחרי מלחמת העולם השנייה, ילקוט מורשת, גיליון פ"א, אפריל 2006

 

תעודות שנמסרו לפרסום:

גורל יהודי סלובקיה במקומות הגירוש 1945-1942 - התאחדות יוצא צ'כוסלובקיה

שיקום בסביבה עוינת: שארית הפליטה בסלובקיה אחרי מלחמת העולם השנייה, ילקוט מורשת

Publications in foreign languages:

Topolcany, The story and the sources of the Jewish community, Jerusalem 1975. (Also in German)

Topolcany, The story of a perished ancient Jewish community, Givat Chaviva 1995.

Kurze Übersicht der jüdischen Geschichte in dem Gebiet der Slowakei, München 1982.

The “Sperrblock” in Auschwitz, Voice of Auschwitz Survivors’ no. 25 1983.

Strucny prehlad dejin Zidov na uzemy Slovenska, Bulletin SKS, vol. 12 1982/83

Kommandostab Reichsfuhrer-SS: Himmlers Personal Murder Brigades in 1941, Holocaust and Gesnocide Studies, vol. 1 (1) 1987.

The Einsatzgruppen and the Holocaust, Voice of Auschwitz Survivors, no. 25 1983.

Kommandostab Reichsfuhrer-SS: Himmlers Personal Murder Brigades in 1941, Holocaust end Genocide Studies, Vol. 1, 1986

The Jews of Czechoslovakia, Bohemia – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Bd. 27 Heft 2 1986.

The Jews of Slovakia: Some historical and social aspects, Rewiev of the Society of the History of Czechoslovak Jews, vol. 1 1987.

Jewish Day Schools in Slovakia During the Holocaust,  Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews, Vol. 2, 1988-1989

Am Ende des Weges, Dachauer Hefte, Band 6 1990.

Židovská komunita na Slovensku pred druhou svetovou vojnou, Banská Bystrica 1992

The Tragedy of Slovak Jews, Banská Bystrica 1992

Das Judentum von Topoltschan und seine Vernichtung, Karpaten Jahrbuch 1993

Die Ende in Buchenwald, Erinnern und Verweigern, München 1994.

Local Police Force Participation in the Extermination of Jews in occupied Soviet Territory,

Shvut, 4 (20), 1996

Certificates” for Auschwitz. Yad Vashem Studies XXX, 2002

Meine letzten Tage im KL Buchenwald, Dachauer Hefte, Nr. 18, 2002

“Unworthy Behavior”: The Case of SS Officer Max Taubner, Holocaust and Genocide Studies, Volume 17, Nr. 3, Winter  2003

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial