מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

רשימת פריטים מהארכיון האישי של יוסף קפלן

רשימת פריטים מהארכיון האישי של יוסף קפלן (הגדל)

C.76.01 -

התכתבות של יוסף קפלן לפני המלחמה:

 

1. מכתב מיוסף בלודז', פולין, אל משרד הבוגרים השומר הצעיר בוורשה, D.1.47 ,25.2.1936

2. גלויה מיוסף מקליש אל צבי (פרגריכט) בוורשה, D.1.93 ,15.11.1936

3. מכתב מיוסף בקאליש אל צבי - משרד הגלילות, D.1.91 ,20.11.1936

4. מיוסף בקליש אל משרד הגלילות, D.1.95 ,1.12.1936

5. מיוסף בקליש אל צבי, D.1.92 ,2.12.1936

6. מיוסף בקליש אל צבי, D.1.94.1 ,11.12.1936

7. ממשרד הגלילות אל הנהגת הגליל בקליש, D.1.94.5 ,13.12.1936

8. מיוסף בקליש אל צבי, D.1.94.3

9. מחלקת העלייה של ברית הקיבוצים ליוסף בקליש, D.1.50 ,4.2.1937

10. מיוסף בדובנו אל ההנהגה הראשית בלבוב, D.1.48 ,11.10.1937

12-11 מיוסף בוורשה אל "ירקון" בווילנה, D.1.46-44 ,29.7.1938 ,8.7.1938

13. מיוסף בוורשה אל צבי פרגריכט (כבר בארץ ישראל), D.1.5408.2 ,1.8.1938

14. מיוסף בוורשה אל צבי, D.1.5408.1 ,29.10.1938

15. יוסף בוורשה אל לוליק, D.1.45 ,18.11.1938

16. יוסף בוורשה אל צבי, D.1.5408.3 ,25.7.1939

 

C.76.02 -

התכתבות של יוסף קפלן ועליו בזמן המלחמה:

 

1. יוסף בדובנו אל צבי, D.1.5408 ,28.11.1939

2. זליג גייאר בווילנה אל הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, D.1.5468 ,7.12.1939

4-3 שתי גלויות של יוסף בווילנה אל צבי -  D.1.5408.5 ,27.1.1940

5. מתוך מכתבו של זליג גייאר לוה"פ של הקה"א, D.1.5468 ,13.2.1940

6. יוסף בלבוב אל צבי, ביידיש, D.1.5408.6 ,17.3.1940

7. יוסף אל הרשל (צבי) ביידיש, D.1.5408.7 ,20.3.1940

8. מיוסף אל אברהם, פולנית, D.1.39 ,6.4.1940

9. מתוך "פשגלונד רולניצי", D.1.41 ,1940

10. אדם מכפר מסריק אל מ' זילברטל במרחביה, D.1.6 ,16.2.1941

11. מכתב מחדוה אל... פולנית, D.1.917.7 ,12.3.1941

12. גלויה מיוסף אל ארתור רט בברן, גרמנית, D.1.27 ,18.4.1941

13. מכתב מיוסף בוורשה אל ארתור, D.1.35 ,16.7.1941

14. מכתב מטוסיה אלטמן אל אדם רנד, דרך נתן שוולב, פולנית, D.1.19 ,23.7.1941

15. מכתב מ... בברן אל נתן שוולב בז'נווה, גרמנית, D.1.1232 ,1.8.1941

16. מכתב מיוסף בוארשה אל ארתור, גרמנית, D.1.36 ,3.8.1941

17. מכתב מנתן אל ארתור, גרמנית, D.1.1232.2 ,3.8.1941

18. מכתב מאדם למ' זילברטל במרחביה, D.1.7 ,16.9.1941

19. גלויה מיוסף אל יקירי, גרמנית, D.1.40 ,19.9.1941

20. העתקי מכתבים מחדוה רוסק, קלמן קלמנוביץ, גרמנית, D.1.917.9 ,10.1941

21. יוסף אל ארתור, גרמנית, D.1.25 ,14.11.1941

22. נתן שוולב אל ארתור רט, גרמנית, D.1.1232.1 ,20.11.1941

23. העתקי מכתבים מאינדיק ושמחה, גרמנית, D.1.917.4 ,22.11.1941

24. יוסף אל נתן, (כ"י) גרמנית, D.1.5540.2 ,25.11.1941

24. יוסף אל נתן, גרמנית, העתק, D.1.1 ,25.11.1941

25. יוסף אל ארתור, גרמנית, D.1.26 ,29.12.1941

26. יוסף קפלן מוורשה אל צבי הנדלס בציריך, גרמנית, D.1.24 ,31.12.1941

27. יוסף קפלן מוורשה אל צבי הנדלס בציריך, גרמנית, D.1.28 ,27.1.1942

28. יוסף בוורשה אל ארתור, גרמנית, D.1.31 ,27.1.1942

29. אישור על קבלת דואר משווייץ, D.1.32 ,11.2.1942

30. יוסף מהרוביישוב לארתור, גרמנית, D.1.37 ,26.2.1942

31. מכתב מלשכת התנועה העולמית בברן לוה"פ של הקה"א, D.1.791 ,7.3.1942

32. גלויה מיוסף מצ'נסטוכובה אל ארתור רט, גרמנית, D.1.1108 ,9.3.1942

33. ארתור רט אל חדוה רוסק, גרמנית, D.1.1108 ,14.3.1942

34. חדוה בהרוביישוב אל ארתור רט, גרמנית, D.1.1098.1 ,27.3.1942

35. יוסף קפלן אל ארתור רט, גרמנית, D.1.29 ,14.4.1942

36. יוסף קפלן אל ארתור רט, גרמנית, D.1.30 ,14.4.1942

37. יוסף קפלן אל ארתור רט, גרמנית, D.1.34 ,20.4.1942

38. יוסף קפלן אל ארתור רט, גרמנית, D.1.1106 ,23.5.1942

39. יוסף קפלן אל ארתור רט, גרמנית, D.1.1107 ,25.5.1942

40. מברק מליפסקר למנחם בדר, D.1.1070.1 ,17.4.1943

41. גלויה מחייקה קלינגר להייני בורנשטיין, גרמנית, D.1.291.2 ,15.5.1943

42. מכתב מהייני (?) להנסי וצבי, בהודעה על מותו של יוסף קפלן, גרמנית, D.1.1115.4 ,20.5.1943

43. מכתב מצבי (פלדי) לאלי, גרמנית, D.1.1115 ,23.5.1943

44. התכתבות: הלינה שמדר למאיר יערי ותשובת מאיר, D.1.5178.1-2 ,13-20.6.1943

45. צבי פראג על יוסף קפלן ב"השומר הצעיר" מס' D.1.38.2 ,26-27

46. דברים של רוז'קה קורצ'ק בישיבת הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, D.1.441 ,29.12.1944

47. עיטור הגבורה שהוענק ליוסף קפלן מנשיא פולין, D.1.4639 ,18.4.1945

48. על יוסף קפלן מאת "אירנה הזקנה", תורגם לעברית, D.1.33 ,4.8.1945

49. "יוסף יוזם התגוננות" מאת הלינה ש. - מאמר ב"הארץ", D.1.42

50. על יוסף קפלן מאת צבי פרגריכט (בן-חורין), D.1.38.1

51. מכתב של אידה, אחות יוסף, לשמואל מעיין, יידיש, D.1.5173 , 4.9.1946

 

C.76.03 -

עדויות על יוסף קפלן:

 

1. עדות של דוד רוטנר, A.11

2. מתוך עדותו של זליג גייאר, A.363

3. מתוך עדותה של הלה שיפר, A.472.3

4. מתוך עדותה שנמסרה בהונגריה בשנת A.536 1943

5. על יוסף קפלן - רגינה זילברבוגן ובעלה יצחק, A.666 22.7.1977

6. מולה בן-חיים - זכרונות על יוסף קפלן, A.669

7. ראיון עם דב בן-יעקב, מראיין שמואל מעיין, A.668.2 ,9.2.1978

8. ראיון עם ברוך טל, מראיין שמואל מעיין, A.668.6 ,9.2.1978

9. ראיון עם מרדכי רוטמן, מראיין  שמואל מעיין, A.672 ,20.3.1978

10. ראיון עם זלמן שר, מראיין שמואל מעיין, A.673 ,18.4.1978

11. ראיון עם זלמן שר, מראיין שמואל מעיין, 18.4.1978 (נוסח שונה), A.673

12. המשך הראיון עם זלמן שר, מראיין שמואל מעיין, A.680 ,22.5.1978

13. ראיון עם זליג גייאר, מראיין שמואל מעיין, A.688 ,24.6.1978

14. אסתר שושן מגל און על יוסף קפלן, A.679 ,10.7.1978

15. ראיון עם חברי גדוד "לאור" בקליש, מראיין שמואל מעיין, A.727

16. עדותו של יאנאס, אפרים ינסוביץ, ראיין שמואל מעיין, A.693 ,18.7.1978

17. ראיון עם אברהם כהן על יוסף קפלן, ראיין שמואל מעיין, A.728 ,23.2.1979

18. מתוך עדותה של נסיה רזניק אורלוביץ, A.821

19. שיחות עם אברהם זילברשטיין, רשם שמואל מעיין, A.906 ,5.1981

20. שיח חברים בקיבוץ מענית על יוסף קפלן, מנחה שמואל מעיין, A.918 ,8.10.1981

21. ראיון עם יטקה וולגל, פנינה פינס ויחיאל קדמי, של שמואל מעיין, 25.10.1981, A.926

22. חברים מספרים על יוסף קפלן - רוז'קה קורצ'ק, צבי ב.ח., אדם רנד, A.961 ,15.3.1982

23. מתוך עדותו של אדם רנד, A.869

24. חברים מ"נפתלי" מספרים על יוסף קפלן, מראיין שמואל מעיין, A.975 ,17.5.1982

25. ראיון עם גוטה קולסקה וזלמן שר, ראיין שמואל מעיין, 14.3.1982

26. ראיון עם אידה קפלן, ראיין שמואל מעיין, A.988 ,21.12.1982

27. ראיון עם אריה נייברג, ראיין שמואל מעיין, A.1011 ,19.6.1983

28. ראיון עם חיים אלון, ראיין שמואל מעיין, A.1015 ,9.5.1983

29. ראיון עם מולה בן-חיים על קפלן ואדק, ראיין שמואל מעיין, A.1017 ,11.11.1982

30. ראיון עם מאיר ענבי על י. קפלן, ראיין שמואל מעיין, A.1018 ,25.3.1982

31. מתוך ראיון עם חייקה גרוסמן, A.1091

32. ראיון עם נחמה פאהן על יוסף קפלן, ראיין שמואל מעיין, A.1235 ,17.6.1986

33. ראובן ארזי - זכרונות על י.קפלן, A.997 ,31.3.1982

34. ראיון עם אריה קביאט, ראיין שמואל מעיין, A.1204 ,27.11.1984

35. ראיון עם ישראל פאלק מקנדה, יידיש, ראיין שמואל מעיין, A.1260 ,19.5.1985

36. יונת סנד על יוסף קפלן, בטלפון, A.1502 ,5.1989

37. ראיון עם הלה שיפר, ראיין שמואל מעיין, A.1377 ,27.6.1988

38. ראיון עם סטפן גראייק, ראיין שמואל מעיין, A.1528 ,1.11.1987

 

C.76.04 -

פרסומים שונים על יוסף קפלן:

 

1. שמואל מעיין, פרטים אחדים על חייו ופעולתו של יוסף קפלן (D.2.518 ,(1936-1942

2. זלמן אורי גורביץ, "מכוס המרי"- מהספר מגילת קורניץ, A.958

3. חיים גלברד, דברים בפגישה לזכרו של יוסף קפלן, A.961 ,15.2.1982

4. הנריק גרבובסקי, מפגשים עם יוסף קפלן, תורגם מפולנית, A.1423

5. יוסף שמיר, יוסף קפלן - רשימות, פולנית, D.1.5027

6. שמואל מעיין, 40 שנה להירצחו של קפלן, מעלון קיבוץ מענית, D.2.551 ,6.10.1982

7. דפי מידע על יוסף קפלן - בית לוחמי הגטאות, D.2.1194.4

8. 4 מכתבים של מ' אורנשטיין אל יוסף קפלן, משנת 1940

9. מוזכר במכתבו של מ' אורנשטיין אל מזכירות ההנה"ע והוה"פ, 6.8.1940

10. העתק תמונה של יוסף קפלן ומרים היינסדורף; צילומים של לוח הזכרון ליוסף במענית.

11. הערות לכתב ידו של שמואל מעיין על יוסף קפלן של יהודה טובין ויוסף ר' D.2.1280

12. מכתב של יוסף קפלן אל שמואל מעיין, D.1.5482

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial