מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

איגוד צבאי יהודי בווארשה

אברהם אצילי, מקיבוץ זיקים, תורם תרומה לקורותיו של האיגוד הצבאי היהודי שנוסד על ידי הרוויזיוניסטים בגטו וארשה, על יסוד עדות שגבה מפלה פינקלשטיין, "חיילת מן השורה" באיגוד בימים שקדמו למרד גטו וארשה ובימי המרד עצמו. המחבר טוען כי בחקר המרד בגטו וארשה קופח האיגוד הצבאי היהודי לא רק בגלל מקורות מהימנים לתולדותיו אלא גם מסיבות פוליטיות. בגטו וארשה בולט הבדל משמעותי בין בית"ר לתנועות הנוער האחרות. בשעה שהתנועות האחרות שגשגו בתוך הגטו, עוברים ביתרים רבים לעבוד בחוות חקלאיות באזור הרוביישוב ועמהם גם הנהגת התנועה. עם פקודת הפינוי של החוות החליטו לחזור לווארשה, אך חלק מהם נרצחו בדרך. אין ספק שהאיגוד הצבאי היהודי הוקם לאחר הקמת הארגון היהודי הלוחם ולאחר הגירוש הגדול מגטו וארשה. חבריו לא השתתפו במרד ינואר 1943. המחבר מעלה את סיבות הפירוד בין שני הארגונים ומדגיש בעיקר את ההבדל בתפיסת מטרות הלחימה. באי"ל שלטה תפיסת "הקרב האחרון", היינו קרב עד הסוף לשם הצלת הכבוד הלאומי. לעומת זאת האיגוד הצבאי היהודי ראו את המרד כקרב שלאחריו תבוא הוצאת הכוחות מן הגטו לשם המשך המאבק. כשמחלוקת עמוקה כזאת קיימת לגבי תפיסת המרד, נעשית עובדת הקיום הנפרד של שני הארגונים מובנת יותר.
הודפס: ניסן תשנ"ה, 01/04/1995
חוברת: 59
גיליון: נ"ט
עמודים: 183-173
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial