מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

דרכי ביערות


פלוטניק דוד

זכרונות היסטוריים
התנגדות
עדויות אישיות
ביוגרפיות
פרטיזנים
דוד פלוטניק, מהפרטיזנים היהודיים ברוסיה הלבנה מספר את סיפורו הקרוי "דרכי ביער", דרך שראשיתה בנסיגה עם הצבא האדום עד לאוראל בהתנדבות לצאת אל ערפו של האוייב הנאצי באימונים בבית-ספר מיוחד לפעולה פרטיזנית והמשכה בחציית קו החזית ולחימה פרטיזנית באיזור רוסיה הלבנה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ה-"13" בגטו וארשה


וייס אהרון

קהילות וערים
גטאות
הסטוריוגרפיה
יודנארטים
הנהגה יהודית
אירגונים יהודים
ד"ר אהרון וייס מסכם את מחקרו על קבוצת ה-"13", שפעלה בגטו וארשה במקביל ליודנראט. בגטו וארשה פעל אירגון שצורתיו היו שונות מן האירגונים האחרים, ה-"13" - קשריו עם הגרמנים, דרך פעולתו והתחרות בינו לבין היודנרט מהווים חלק מקורות הגטו. הערכה הכללית בגטו היתה ש"המשרד למלחמה בספסרות ובהפקעת המחירים" של אברהם גאנצוויך, שמקום משבו היה ברחוב לשנו 13 (מכאן כינויו), מהווה סוכנות של הגסטפן, כאשר מטרתו המרכזית היא הכשלת כל נסיון של התנגדות לגרמנים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ה"רייכסבאהן" וחלקו בהשמדת היהודים


הילברג ראול

כרוניקה
הפתרון הסופי
תעודות
מחקר על תפקיד השירות של רכבות הרייך השלישי שמילאו בהשמדת היהודים באירופה במלחמת העולם השנייה, מתוך עיון בתיעוד מקורי אותנטי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ה-Volksgemeinschaft הנאצי, ה"אריזציה" והשואה


ברקאי אברהם

מאמרו של ד"ר אברהם ברקאי, חבר קיבוץ להבות הבשן, הוא נוסח מורחב של הרצאתו בכינוס שנערך בלונדון לרגל יום השנה החמישים לוועידת ונזה. המחבר מסביר את רעיון ה-Volksgemeinschaft וחשיבותו באידיאולוגיה הנציונל-סוציאליסטית. היהודים היו מטרה לתוקפנות הנאצית כהתגלמות כל מה במנוגד ל-Volksgemeinschaft. עיקרים אידיאולוגיים אלה ויישומם התעמולתי והמעשי הכשירו את הדרך ל"פתרון הסופי". המדיניות נגד היהודים מצאה ביטוי בכל תחומי החיים – גזירות כלכליות, חרם חברתי, חוקי נירנברג, התנכלויות אישיות ופוגרומים, כליאה במחנות. המחבר מתמקד בנישול הכלכלי של היהודים על ידי "אריזציה" – קניית עסקים ונכסי דלא ניידי יהודיים במחירים מגוחכים על ידי גרמנים. לכל הפעולות הללו היתה השפעה מצטברת והציבור הגרמני למד לדעת, כי היהודים הם חריגים וכללי ההתנהגות המקובלים אינם מחייבים ביחס אליהם. התעמולה הנאצית נעשתה יותר ארסית בשנות המלחמה. אין ספק שתהליך ההשמדה של יהדות מזרח אירופה לא היה בבחינת סוד בשביל האוכלוסיה הגרמנית, אך הציבור שהולעט במשך שנים באידיאולוגיה ובתעמולה נאצית לא התנגד לרצח המוני זה. המחבר סבור, כי ללא הכנה מוקדמת זו, השמדת היהודים לא יכולה היתה להתבצע על ידי כה הרבה גרמנים, תוך עמידה מן הצד של רוב הציבור. רדיפת היהודים בגרמניה היתה תנאי הכרחי – אף כי לא תנאי מספיק – לשואת יהדות אירופה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האגדה והמציאות


צבי סמוליאקוב

ב"ילקוט מורשת", גיליון 58, פרסמנו ביקורת מאת פרופ' א. צבי בראון לספרו של אלכס פייטלסון "איןשטורעם און געראנגל" (בסופה ובמאבק). בינתיים הופיע הספר בתרגום עברי. קיבלנו שתי תגובות נוספות על הספר. אחת מאת מצי סמוליאקוב, עורך מהדורת הספר ביידיש, המתווכח עם בראון ומדבר בשבחו של הספר ומחברו. התגובה השנייה היא מאת רבקה קרקינובסקי-דיסקנט, שהיה בעת המלחמה במחתרת בגטו קובנה ואחר כך פרטיזנית, המאשימה את פייטלסון בעיוותי עובדות, ביטול פועלם של אנשים מסוימים שהיו אתו במחתרת והבלטת תפקידו של המחבר עצמו בארגון הבריחה מן הפורט התשיעי בקובנה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האדם מול הטוטליטריות בחשיבתה של חנה ארנדט


כהן ירחמיאל

ספרות ושירה
ירחמיאל כהן – שפרק אחד מחיבורו מתפרסם הפעם, עוסק בניתוח ספרה של חנה ארנדט "אייכמן בירושלים" תוך ביסוס הדברים על מכלול חיבוריה של ארנדט. החיבור נכתב במסגרת עבודה לקבלת תואר מ"א בהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, בהדרכתו של הפרופ' שמואל אטינגר.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האוכלוסיה האזרחית באוסטריה ידעה על המתרחש במחנות ריכוז


אקשטיין בנימין

ספרות ושירה
אנטישמיות
בנימין אקשטיין מוכיח, מתוך קריאה בספרים שהופיעו בגרמנית ועל סמך בירורים שערך באוסטריה, שאוכלוסיית ארץ זו ידעה כל הזמן על השמדת היהודים על אדמתה. Dr. Franz Loidl, "Entweite Heimat, K.Z. Ebensee", Verlag H. Muck, Linz/Donau 1946, 67 pp
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האורתודוכסי-פולגרי והשומר הצעיר


אסתר אלכסנדר

הראיון עם אסתר אלכסנדר נערך עבור חקר השומר הצעיר בהונגריה בתקופת הכיבוש הנאצי ב-1944. ["הקרב על החיים" מאת אביהו רונן, הוצאת מורשת]. העדות מוגשת בצורתה המקורית כראיון, תוך שמירה על רצף הסיפור אך בקיצורים המתחייבים מאופי הפרסום. העדות ממוקדת בשלושה תחומים עיקריים: א) חוויותיה של אסתר, כצעירת חניכות השומר הצעיר במחתרת – כבת 13, בשנים 1943-1941, חוויה מעצבת של בת ממשפחה אורתודוכסית המצטרפת לחבורת צעירים של תנועה מהפכנית. ב) חווית ימי הכיבוש ותגובת אסתר ומשפחתה לאימי השלטון הנאצי. ג) החיים בבית הזכוכית, כפי שהם מתוארים מנקודת מבטה של קשרית-מחתרת, היותה חלק פעיל בצבא הצללים האלמוני, כוח חיוני למימוש מבצעי ההצלה רבי ההיקף של השומר הצעיר והמחתרת החלוצית כולה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האחריות של המנהיגות היהודית בשואה


טובין יהודה

יהודה טובין מבהיר במאמרו "האחריות של מנהיגים יהודים בשואה", שאין להתייחס לגביהם באותו דין שנוהגים לגביהם מנהיגים פוליטיים במדינות מתוקנות. בגלל האחריות האנושית והיהודית, אסור להתעלם מן ההיבט המוסרי, שהוא ייחודי בתנאים ובנסיבות של הגורל היהודי בשואה – גם אם גישה זו גורמת שברון לב ויסורים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האינטלקטואלים וה'רייך השלישי'


טל אוריאל

נאציזם
אנטישמיות
פרופ' אוריאל טל, מאוניברסיטת תל אביב, מביא תעודה מעובדת, הכוללת את החלק העיקרי מהרצאה פומבית של פרופ' ארנסט קריק, המשקפת את גישתם של מייצגי האידיאולוגיה הנאציונאל-סוציאליסטית אל האינטלקטואלים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האירגון הצבאי היהודי: אצ"י (ZZW)


משה ארנס

פרופ' משה ארנס, לשעבר שר ההגנה של מדינת ישראל ואחד מראשי מפלגת הליכוד, חקר את מקומה של המחתרת היהודית, 'הארגון הצבאי היהודי':אצ"י (ZZW), שהוקם ע"י חברי תנועת בית"ר והרביזיוניסטים לפני מרד גטו וארשה. במאמרו מנסה ארנס לאזן את ההיסטוריוגרפיה של המרד כדי ללמד על מקומה הראוי, לדעתו, של מחתרת האצ"י ולהוכיח את תרומתה במרד. ארנס מציג חומר המראה, כביכול, שלמעשה היו אלה הרביזיוניסטים, במסגרותיהם השונות, הראשונים להקמת מחתרת יהודית בגטו וארשה. כמו כן, לפי ארנס, הלחימה המשמעותית ביותר בזמן המרד היו הקרבות שניהלה האצ"י בכיכר מוראנובסקה. המאמר הזה נכתב במקור באנגלית עבור כתב העת The Journal of Holocaust and Genocide Studies היוצא לאור ע"י מוזיאון השואה בוושינגטון. פרופ' ארנס פנה למערכת ילקוט מורשת שנתרגם ונפרסם את המאמר, והמערכת נענתה לפנייתו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האיש שהופקר פעמיים


שושנה אישוני-ברי

שושנה אישוני-ברי בוחנת את ספרו של יחיעם ויץ על פעולותיו ומשפטו של ד"ר ישראל קסטנר. מחבר הספר מסתמך על המחקר ההיסטורי שנערך עד כה על שואת יהודי הונגריה בכלל ופרשת קסטנר בפרט ואף על חומר ארכיוני חדש ורב. הוא דן במשפט קסטנר על היבטיו השונים ומתאר את השוני שנוצר בדימויו של קסטנר במרוצת השנים בעקבות התמורות שחלו בחברה הישראלית. עם כל המעלות יש בספר מספר חסרונות בולטים. חסר בו תיאור מקורות צמיחתו של קסטנר. ויץ אינו בוחן את התנהגותו של קסטנר בתקופת השואה בהשוואה להנהגה היהודית במקומות אחרים. שאלות רבות נשארות פתוחות גם אחרי קריאת הספר, החל בהתנהגותו של קסטנר בשנות השואה, השאלה החשובה של עדויות לטובת הפושעים הנאצים וכלה בשחרורם המוקדם של רוצחי קסטנר. פרופ' יחיעם ויץ, "האיש שנרצח פעמיים - חייו, משפטו ומותו של ד"ר ישראל קסטנר", עריכה: אבי כצמן, כתר וספריית זגגי, תל אביב 1995, 407 עמ'.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האם ושתי בנותיה [א']


חנה אפרתי , מלכה אלוני

ד"ר חנה אפרתי ובתה מלכה אלוני, ניצולות שואה, תושבות תל אביב, מספרות את קורותיהן בעדות שנרשמה מפיהן על ידי הילל בירגר ז"ל. האם, רופאת מחוז באזור חקלאי פולני נידח, מתארת את בריחתה יחד עם שתי בנותיה, בעת השמדת יהודי האזור, אל מעבר לגבול הונגריה. בסיפור מתוארים ייסורי מצפון של אם אוהבת שנתפתתה בלית ברירה, ולדעתה ברגע של חולשת דעת, להינתק מבתה בת השש וחצי לשם הצלתה. שמונה פעמים חצתה את הגבול הלוך ושוב כדי למצוא את הבת האובדת ועמדה פעמים אין ספור פנים אל פנים עם המוות. תוך כך נתקלה בגרמנים, פולנים, הונגרים, אוקראינים ויהודים, מהם אטומי לב ומהם נדיבים ומצילים. הבת, שעברו עליה גלגולי תופת בבדידותה ובמאמצי הישרדותה האמיצים מתארת בסיפורה רגשות של ילדה קטנה שנעו בין אהבתה לשנאתה לאם ש"נטשה" אותה [סיפור הפרשה חולק, מפאת אורכו, לשני פרקים והראשון שבהם מתפרסם בגיליון זה - ההמשך בגיליון 47].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האם ושתי בנותיה [ב]


חנה אפרתי , מלכה אלוני

ד"ר חנה אפרתי ובתה מלכה אלוני, ניצולות השואה, תושבות תל אביב, מספרות את קורותיהן בעדות שנרשמה מפיהן על ידי הילל בירגר ז"ל. האם, רופאת מחוז באזור חקלאי פולני נידח, מתארת את בריחתה יחד עם שתי בנותיה, בעת השמדת יהודי האזור, אל מעבר לגבול הונגריה. בסיפור מתוארים ייסורי-מצפון של אם אוהבת שנתפתתה בלית-ברירה, ולדעתה ברגע של חולשת דעת, להינתק מבתה בת השש-וחצי לשם הצלתה. שמונה פעמים חצתה את הגבול הלוך ושוב כדי למצוא את הבת האובדת ועמדה פעמים אין-ספור פנים-אל-פנים עם המוות. תוך כך נתקלה בגרמנים, פולנים, הונגרים, אוקראינים ויהודים, מהם אטומי-לב, ומהם נדיבים ומצילים. הבת, שעברו עליה גלגולי תופת בבדידותה ובמאמצי הישרדותה האמיצים מתארת בסיפורה רגשות של ילדה קטנה שנעו בין אהבתה לשנאתה לאם ש"נטשה" אותה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האם יש הסבר לשואה?
פרופ' יהודה באואר מתמודד בשאלה המעסיקה רבים ולאו דווקא היסטוריונים בלבד: האם יש הסבר לשואה? הוא דוחה את הדעה שהשואה היא תופעה מסתורית, שאינה ניתנת להסבר רציונלי. המחבר מביא מן "המעבדה ההיסטורית" מקרים, בהם בני אדם נרצחו באכזריות וניטל כבודם האנושי. ייחודה של השואה אינו נעוץ בפסגת האכזריות שהגיעו אליה הנאצים ועוזריהם, אלא במוטיבציה של הרוצחים. האידיאולוגיה הנאצית ראתה את היהודים ככח שטני, אשר עלול להחריב את האנושות ולגרום לגוויעת האוכלוסיה בכדור הארץ. פרופ' באואר דן בשאלה, כיצד העם הגרמני הפך לכנופיה של רוצחים ושותפים למעשי רצח ומי ביצע למעשה את הרצח. מאידך גיסא הוא מנסה להשיב על השאלה, מדוע נהגו היהודים בפולין בתערובת של יאוש כנוע והתנגדות עם נשק ביד ואף בלא נשק. המחבר מסכם באומרו, שהשואה ניתנת להבנה, אך אין זאת אומרת שהאנשים מבינים אותה ואת הסכנות הכרוכות בתקדים זה העלול להישנות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האם ניתן היה להציל 70.000 יהודים מטרנסניסטריה


אפרים אופיר

אפרים אופיר, חבר קיבוץ שובל, העורך עתה מחקר מקיף על הציונות ברומניה, בוחן במאמרו את השאלה שזכתה לתשומת לב ציבורית: האם ניתן היה להציל את 70,000 יהודי טראנסניסטריה?, על סמך תיעור אותנטי ומהימן מגיע המחבר למסקנות ברורות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האמונה והעמידה היהודית בתקופת השואה


הרב ישראל לאו

דבריו של הרב ישראל לאו, לשעבר הרב הראשי של מדינת ישראל ובעצמו ניצול שואה, שנשא ביום עיון שהתקיים במסגרת מורשת בסמינר גבעת חביבה. בהרצאתו, "האמונה והעמידה היהודית בתקופת השואה", התייחס הרב לאו לשאלה, איך ניתן להתמודד עם הציווי "לזכור ולא לשכוח". בין יתר דבריו, עמד הרב על גבורתם של יהודים "פשוטים" שעמידתם ומעשיהם בהצלת יהודים אחרים, איתם חיו ועבדו בגטאות ובמחנות הריכוז השונים, לא זכו להיזכר, וכאלה, לפי הרב, היו רבים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האמונה והעמידה היהודית בתקופת השואה


הרב ישראל לאו

דבריו של הרב ישראל לאו, לשעבר הרב הראשי של מדינת ישראל ובעצמו ניצול שואה, שנשא ביום עיון שהתקיים במסגרת מורשת בסמינר גבעת חביבה. בהרצאתו, "האמונה והעמידה היהודית בתקופת השואה", התייחס הרב לאו לשאלה, איך ניתן להתמודד עם הציווי "לזכור ולא לשכוח". בין יתר דבריו, עמד הרב על גבורתם של יהודים "פשוטים" שעמידתם ומעשיהם בהצלת יהודים אחרים, איתם חיו ועבדו בגטאות ובמחנות הריכוז השונים, לא זכו להיזכר, וכאלה, לפי הרב, היו רבים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האמנם "השתקה עמוקה"?


לורברבוים אברהם

ישראלים והשואה
הסטוריוגרפיה
הנהגה יהודית
הישוב הארץ ישראלי
אברהם לורברבוים מירושלים מביא כאן פרק ממחקר על "העתונות העברית בארץ ישראל ב-1942 – השתקה עמוקה?" נעשה כאן נסיון לבדוק אם אכן היתה השתקה מכוונת מטעם מנהיגים ציוניים, שביקשו להעלים עובדות על הנעשה בארצות הכיבוש הגרמני מפני הציבור היהודי בארץ – כפי שטוען ש.ב. בית צבי בספרו "הציונות הפוסט אוגנדית במשבר השואה". א.ל. מטפל גם בשאלת יחסה של העתונות בארץ לידיעות על השואה באירופה. הדברים נבדקו תוך התייחסות למידת מהימנותם ותוך נסיון להבין את חוסר הפרופורציה שבין כמות החומר שהתפרסם לבין קליטתו בתודעת הציבור בארץ, כולל את המנהיגות שעמדה בראשו, מידע מחריד שצריך היה להביא למעשים של ממש.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האמנם 'איש כלבבם'? ראשי בתי חולים יהודים בברלין ובווינה בצל השלטון הנאצי


רבקה אלקין

ד"ר רבקה אלקין, החוקרת את פעילות המוסדות היהודיים בגרמניה בתקופה של המשטר הנאצי, מפרסמת מאמר בשם "האמנם איש כלבבם?" במאמר זה היה מתארת את פעולתם של שני רופאים יהודים שעמדו בראש בתי החולים היהודיים בברלין ובווינה, ממש עד לנפילתו של הרייך השלישי, ומה שאירע לשני הרופאים הללו לאחר המלחמה, כשהואשמו בשיתוף פעולה עם הצורר.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial