מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

הרהורים על ייחודה של המחתרת בגטו לודז'


פודה [פודמסקי] פייבל

קהילות וערים
זכרונות היסטוריים
גטאות
התנגדות
הסטוריוגרפיה
פייבל פודה, לשעבר איש מחתרת בגטו לודז', מבהיר בסקירתו את דעתו על הגורמים למצב המיוחד שח גטו זה ולמחדלים השונים של תנועת ההתנגדות בגטו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הרלבנטיות של הרפואה בגרמניה הנאצית לסוגיות רפואיות מרכזיות בימינו - תפקידה המכריע בתהליך ההשמדה


צבי פרפל

פרופ' צבי פרפל הוא מנהל מחלקה פנימית בבית חולים שיבא בתל השומר, ופרופסור לרפואה פנימית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. במאמרו הרלבנטיות של הרפואה בגרמניה הנאצית לסוגיות רפואיות מרכזיות בימינו: תפקידה המכריע בתהליך ההשמדה הוא דן ברפואה בתקופת השואה כפי שהיא משתקפת בספרות הרפואית של העשור האחרון. הוא מציין את התרומה הישראלית לחקר הנושא, ודן בעיקר ברפואה בגרמניה הנאצית. המאמר מתאר בקצרה את תולדותיה החל מהתקופה שלפני עליית הנאצים לשלטון, דרך חוק העיקור בכפיה, חוקי נירנברג, רדיפת הרופאים היהודים, רצח המוגבלים- האאותנזיה, ועד הפתרון הסופי – השמדת יהודי אירופה. בהקשר זה מוזכרת הפעילות הרפואית הגרמנית בגטאות ובמחנות הריכוז והניסויים הרפואיים במחנות אלה. בהמשך נסקרת השתקפות הדברים בספרות הרפואית העדכנית. הדיון כולל בחינה של משפט הרופאים בנירנברג, סוגיות אתיות רלבנטיות להיום, קשר השתיקה של הממסד הגרמני ושבירתו, פועלם הנפשע של רופאים נאצים מפורסמים ודיון בסוגיית השימוש בתוצאות הניסויים הרפואיים במחנות הריכוז. הנקודה החשובה ביותר העולה מחקר הנושא היא שתוף הפעולה מרצון של הרפואה הגרמנית עם המשטר הנאצי בהפיכתה למכשיר מרכזי בידיו לבצוע השמדת יהדות אירופה. חקר התופעה חשוב לליבון סוגיות אתיות שהן במרכז העשייה הרפואית כיום, האם הרופא הוא שלוחו של החולה או של החברה והמדינה, שאלת קץ החיים והמוות מתוך רחמים, והחשש שחקר הגנום האנושי יגרור אחריו השלכות בכיוון האאוגניקה ושיפור הגזע.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הרמפה באושוויץ-בירקנאו מבעד לעיניו של אסיר לשעבר, נורברט לופר


גדעון גרייף

ד"ר גדעון גרייף, הוא היסטוריון ומרצה בנושא השואה ביד ושם בירושלים ו"במרכז החינוכי של השואה, גבעתיים'. ד"ר גרייף מתמחה בתולדות המחנה אושוויץ-בירקנאו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הרעה שמצפון


לוין דב

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הרפתקה


דטנר שמעון

זכרונות היסטוריים
גטאות
עדויות אישיות
הצלה
הסתתרות
הרפתקה - פרק זיכרונות מאת ד"ר שמעון דטנר, שנכתב פולנית בשנת 1945 ובו מסופר על יציאה של הקבוצת יההודים הראשונה מגטו ביאליטוק ליער. המקור שמור ברכיון מורשת.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הרצח בסרט-נע, איינזצגרופה C


יעקב לזוביק

בעבודתו במסגרת המכון ליהדות זממנו באוניברסיטה העברית בירושלים, בוחן יעקב לזוביק את נתיב התקדמותה ואת דרכי פעולתה של ה"איינזאצגרופה C" של ה-ס.ס. מתחילתה ועד הרצח בבאבי-יאר. בביצועיה היחידה הסתייעה ברבים מבני האוכלוסייה המקומית, בחלק מהצבא הגרמני וכן ביחידות ס.ס. נוספות שהיו באזור. אנשי האיינזאצגרופה, שביצעו בבריה"מ מעשי רצח רבים, מצאו תוך פעילותם חיזוק להשקפת עולמם, שהקלה עליהם את ביצוע המשימה שנטלו על עצמם. על אף שהם רצחו רבבות יהודים, לא הבינו אנשי האיינזאצגרופה שבמעשיהם הם מגשימים כבר את "הפתרון הסופי". העבודה נעשתה בהדרכתו של פרופ' יהודה באואר.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השואה בהיסטוריוגרפיה הפולנית


קרקובסקי שמואל

ד"ר שמואל קרקובסקי, ממנהלי הארכיון של יד ושם, סוקר את ההיסטוריוגרפיה הפולנית לאחר השואה, תוך ניסיון לסכם את גורלה של יהדות פולין כפי שהוא משתקף בכתביהם של ההיסטוריוגרפים הפולנים – על המצוי והחסר בהם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השואה בראי העיתונות הסובייטית


ארד יצחק

נושא מאמרו של ד"ר יצחק ארד הוא כיצד השתקפו רדיפות היהודים והשמדתם בשטחים הכבושים של ברית המועצות בעיתונות הסובייטית בשנים 1945-1941. העיתונות הסובייטית ייצגה את מדיניות המפלגה והממשלה ושירתה את מטרות התעמולה הסובייטית. מאז עליית היטלר לשלטון מסרו העיתונים הסובייטים אינפורמציה מצומצמת מאוד על מעשי האכזריות של הנאצים נגד היהודים. לאחר חתימת החוזה הסובייטי-גרמני ערב פרוץ מלחמת העולם השניה תוארה גרמניה בעיתונות הסובייטית כמדינה שוחרת שלום. הדבר השתנה עם ההתקפה הגרמנית על ברית המועצות. אולם גם אז היתה מגמה בולטת לא להדגיש יתר על המידה את מדיניות הנאצים ביחס ליהודים. כשהעיתונות הסובייטית מזכירה את מעשי הטבח של הגרמנים באוכלוסיה האזרחית, היא מתארת את הקרבנות כאוקראינים, רוסים ורק במקום שלישי או רביעי מוזכרים היהודים. לעתים אין אפילו זכר לרצח היהודים אלא מדובר על השמדת העמים הסלאביים. לאחר תבוסת הגרמנים בסטאלינגרד החל הצבא האדום להתקדם מערבה וכמעט בכל יום שחרר ערים נוספות. המידע על מעשי הזוועה של הגרמנים בשטחים המשוחררים כלל שמות של קרבנות רוסיים. יהודים כמעט שלא הוזכרו. השמטת היהודים בתיאורים של מעשי הטבח נעשתה בכוונה תחילה, כדי לא להבליט את גורלם הייחודי כאומה. שכן לפי ההגדרה של סטאלין על מהותו של עם לא נחשב העם היהודי ככל העמים. אין ספק שמדיניות זו נבעה גם מאנטישמיות שרווחה בקרב המנהיגות הסובייטית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השואה הנאצית כמועקה מתמדת של לא יהודים


פאקנהיים אמיל א.

פרופ' אמיל פאקנהיים – מטורונטו, קנדה, מעיין בהשלכות השואה על מחשבתם ומצפונם של לא יהודים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השואה והלחימה בביילורוסיה בהיסטוריוגרפיה הסובייטית, ובספרות האמיגרציה הביילורוסית


חולבסקי שלום

קהילות וערים
הסטוריוגרפיה
ספרות ושירה
השמדה
שלום חולבסקי, חבר קיבוץ עין השופט, מרכז את מחקריו בקורותיה של יהדות ביילורוסיה בימי השואה. הוא מעיין בפרסומים השונים על גורלה של יהדות זו באותה תקופה – כפי שמשתקפים הן בספרות הסובייטית בכלל וזו הביילורוסית בפרט [גם בספרות ביידיש בבריה"מ], והן בספרות האמיגרציה הביילורוסית [המופיעה בקביעות בריכוזי המהגרים בצרפת, בגרמניה, ובעיקר בארצות הברית]. מסקנתו של המחבר היא: בעוד שבספרות ביידיש בבריה"מ ניכרת חתירה לביטוי הייחוד היהודי בשואה, הרי שהספרות הביילורוסית הסובייטית נוהגת באורח "עקיב" להמעיט לממדים זעומים את רצח היהודים, מתעלמת מראיית רצח כחלק מהשואה; ואילו ספרותה של האמיגרציה נוקטת באפולוגטיקה על הביילורוסים ומאשימה מיעוטים לאומיים אחרים [פולנים, ליטאים, אוקראינים וכו'] בהשמדת היהודים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השואה והמרי בפינסק


בונה נחום

קהילות וערים
ביוגרפיות
הסטוריוגרפיה
יודנארטים
השמדה
זהו חלקה הראשון של מונוגראפיה מפורטת על קיצה של קהילת פינסק, הגדולה והמרכזית באיזור הספר פולסיה שבפולין (היום ברה"מ). המונוגראפיה בשלמותה (כולל פרק על הפרטיזנים מפינסק ביערות – שאינו מובא פה) מופיעה ב"ספר-פינסק" ומחברה הוא נחום בונה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השואה וצמצום 'הממד האלוהי'


רבי יעקב

אברהם קורמן ויעקב רבי משתפים עצמם בחילופי הדעות הנוקבים על מסתו של אלכסנדר דונט שהתפרסמה על דפי כתה העת שלנו ועוררה עניין רב בנושאים שהיא העלתה. [ראה בגיליון זה, מס' 26 - אברהם קורמן, "מסע-נדודים בחיפוש אחר האלוהים"]
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השואה ורישומה בתולדות עם ישראל
פרופ' ישראל גוטמן דן ברישומה של השואה ותוצאותיה בקורות עם ישראל. השואה לא שינתה רק את דמותו הדמוגרפית של העם, כי אם פגעה גם ברקמה המהותית וגרמה לשינוי בולט בתפיסתו המדינית של העם וביחסו אל אומות העולם. בתחום ההגותי, בחשבון עולמו של עם ישראל, עדיין לא ירדנו לעומקם של הדברים ונראה כי ההתמודדות עם שאלות יסוד אלה היא עוד לפנינו. המחבר עומד על השלבים בתפיסת השואה בידי ההיסטוריונים והניצולים עצמם, החל בשימת הדגש על "העדות והזעקה" המוצאת ביטוי בספרי עדות ו"יזכור" ובספרות הלוחמים ועד לספרים מקיפים על תולדות השואה. מאז שנות השבעים הולכת ונעשית עבודה מחקרית הבוחנת את תקופת השואה מתוך גישות עיוניות המשוחררות מרגשנות ומתסביך אשמה מחד גיסא, ומהכללות בלתי מבוססות מאידך גיסא. תוך התרכזות במחקרים מצומצמים ובמונוגרפיות חלקיות ומתוך ידע מצטבר מנסים להגיע לראיית הקווים המכלילים ולגישה סיכומית. שאלה אחרת נוגעת לקווי הרציפות בתולדות עמנו – משמעות השואה בקורות הגולה וסיכוייה של הגולה בעתיד לאחר ניסיון השואה. המחבר מציג את הפולמוס המתנהל בעיתונות היהודית בארה"ב בנושא מקומה של השואה בתודעה היהודית בגולה. המאמר התפרסם בידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות והמחבר ערך בו כמה שינויים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השואה, היחודי והאוניברסלי


רוני שטאובר

ביקורת על המאמרים המופיעים בספר היובל השואה, "היחודי והאוניברסלי", קובץ מאמרים שי ליהודה באואר, בהוצאת יד ושם והמכון ליהדות זמננו, כותב ד"ר רוני שטאוטבר, מרצה באוניברסיטה ת"א, בחוג להיסטוריה של העם היהודי, ומרכז וחוקר במכון לחקר האנטישמיות. "השואה - היחיד והאוניברסלי", קובץ מאמרים שי לפרו' יהודה באואר, הוצאה יד ושם והמכון ליהדות בת זמננו, ירושלים, תשס"ב, 335 עמ'הוצאה יד ושם והמכון ליהדות בת זמננו, ירושלים, תשס"ב.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השואה, מקומה בחינוך לקראת המאה ה21-


נילי קרן

השנה יצא לאור ספר לימוד חדש לתלמידי התיכון פרי עטה של המחברת בשם "שואה – מסע אל זכרון". במאמרה מנסה להתמודד עם השאלה, כיצד לשמר את זיכרון השואה כנושא חשוב ורלבנטי לתלמידים בישראל גם במאה העשרים ואחת. היא טוענת, כי במשך זמן רב היו ההחלטות בקשר לתכנים של לימוד השואה נתונות ללחצים פוליטיים ולא התקבלו מתוך שיקולים דגוגיים. הפיכת נושא השואה למקצוע חובה הנבדק בבחינת בגרות חייב את התלמיד ללמוד ולשנן אירועים ותאריכים שנקבעו על ידי משרד החינוך, אבל לדעתה של המחברת, אם המטרה היא לשמר את זיכרון השואה, אזי השיטה הזאת אינה דווקא היעילה ביותר. לשם השגת המטרה אפקטיבי יותר השימוש בעדותם של ניצולי השואה, הקרנת סרטים, ביקורים במוזיאונים והמסעות לפולין. כמו כן היא קוראת לפתח את השימוש באינטרנט (לרבות קשר עם תלמידים בארצות אחרות) ככלי ללימוד ולדיון על הנושא. המחברת תובעת בדיקה מחודשת של מטרות ההוראה בנושא השואה. היא טוענת לשינוי בשני הכיוונים. ראשית, להוסיף לנושא גם התייחסות לסבלם של אחרים, שלדעתה לא רק שהוא צודק אלא גם יגביר את העניין והרלבנטיות של הנושא לתלמיד של המאה העשרים ואחת. שנית, בעידו של שלום, כשישראל חזקה ובטוחה, כבר לא מתאים ולא נכון להעמיד את נושא השואה כאמצעי על מנת להציג את היהודים כקרבנות נצחיים וכדי לשמר את תחושת אי הבטחון. ד"ר נילי קרן מרכזת את לימודי ההיסטוריה והשואה בסמינר הקיבוצים בתל אביב. התמחתה בנושא הוראת השואה. ד"ר נילי קרן,"שואה – מסע אל הזיכרון", בהוצאת ספרי, תל אביב 2000.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השומר הצעיר בוורשה, 1942-1940


מנבר רחל

קהילות וערים
גטאות
התנגדות
תעודות
תנועות ואירגוני נוער
רחל מנבר עיינה בעתונות המחתרת של השומר הצעיר בגטו וארשה (1940-1942) ומעלה מתוכה תמונה של חייהם, פעילותם ועולמם הרוחני של חברי התנועה באותן שנים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השומר הצעיר בשטחי-הכיבוש הנאצי ויחסו לברית-המועצות


ציזיק משה

אירגונים יהודים
תנועות ואירגוני נוער
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השיחרור מבוכנוואלד


ארווין רוט

ארווין רוט, מהנדס בכיר, ניצול שואה, שהקים ומנהל מרכז להנצחת השואה בלונג איילנד, מספר בעדותו על ימיו האחרונים במחנה הריכוז בוכנוואלד, אליו הובא מאושוויץ. כמו כן, הוא מתאר את יום השחרור ואת הרגשת האובדן והבלבול בימים הראשונים שלאחריו. העדות היא קטע מספרו,"Bondi`s Brother", שיצא לאור בארה"ב בסוף שנת 2004.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השיקום והקליטה החינוכית של ילדים ונערים משארית הפליטה באירופה ע"י עליית הנוער


שלמה בר-גיל

ד"ר שלמה בר-גיל, חבר קיבוץ רמות מנשה, דן בתפקודה של עליית הנוער באירופה בשנים שלאחר תום מלחמת העולם השנייה. עליית הנוער ראתה את עיקר משימתה בהעלאת הילדים והנוער ארצה, לאחר איסופם – ובמקרים רבים הוצאתם מן הסביבה הנוצרית שהוסתרו בה – ושיקומם באירופה. הראשונים שניגשו למלאכה זו היו תנועות הנוער החלוציות וגורמים דתיים, שנעזרו במימון הג'וינט ומוסדות אחרים. על כולם היה להתמודד עם בעיות מורכבות שנבעו ממצב הנוער בתום המלחמה בעקבות הגורל האכזר שפקד בימי המלחמה את היהודים בארצות הכיבוש. עליית הנוער שהגיעה לאירופה באיחור ניכר, הקימה בתי ילדים בארצות שונות, פעלה לתיאום בין הגורמים שעסקו בסיוע לשארית הפליטה ותרמה להעלאת אלפי ילדים ובני נוער ארצה ולקליטתם במסגרות החינוכיות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

השליחות של "רבני-שדה" לחזית המזרחית


שמעון א. שור

ד"ר שמעון א. שור, חבר קיבוץ שמרת, מוסר עדות אישית על שליחותו כרב ליחידות יהודיות לעבודת כפייה בצבא ההונגרי. הוא סיים לימודיו במוסד לחינוך רבנים בבודפשט ומיניסטריון המלחמה ההונגרי החליט לשלוח את בוגרי המוסד לשירות ביחידות יהודיות לעבודת כפייה בחזית המזרחית. רשויות הצבא בחזית התעלמו לחלוטין מן ההוראות של מיניסטריון המלחמה ושלחו את הרבנים לעבודת פרך יחד עם היחידות היהודיות ואפילו התנכלו להם במיוחד מתוך מניעים של אנטישמיות. רק במרוצת הזמן נתקבלה פקודה להעסיק את רבני השדה בתפקיד שלו נועדו ובמסגרת זו השיגו זכויות דתיות מסוימות ליהודים עובדי הכפייה. לאחר השתלטות הגרמנים על הונגריה הועבר המחבר למחנה בקרבת הגבול האוסטרי והשתתף באחד מ"מצעדי המוות" הנודעים לשימצה למחנה מאוטהאוזן.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial