מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

אוסף תעודות בארכיון להיסטוריה צבאית בפראג על פעולות הרצח של המשטרה הגרמנית בברית-המועצות, ביוגוסלביה ובאיטליה


ביכלר יהושע

יהושע ביכלר, מנהל ארכיון 'מורשת' בגבעת חביבה, מביא כמה תעודות בעלות ערך היסטורי רב מתוך אוסף תעודות המצוי בארכיון להיסטוריה צבאית בפראג. התעודות המובאות כאן בצורתן ובתרגום עברי הן מתוך אוסף של חטיבת משטרה 5, גדוד 322. המשטרה הגרמנית, שיחידותיה פוזרו עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ברחבי אירופה הכבושה, הפכה לאחד המכשירים היעילים ביותר של מדיניות הטרור והרצח הנאצי. המשימות העיקריות של זרועות המשטרה היו מכוונות נגד האוכלוסייה האזרחית ונגד תנועת ההתנגדות למשטר הנאצי בארצות הכבושות. יש כאן פקודת מבצע, דו"חות של מפקדים על פעולות של רצח המוני של יהודים ודפים מיומן היחידה המשטרתית המתעדים פעולות אלה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אופוריה של ניצחון כמפתח: למיקומו של כריסטופר בראונינג במפת המחקר על "הפתרון הסופי של שאלת היהודים"


דן מכמן

במאמרו "'אופוריה של ניצחון' כמפתח: מיקום כריסטופר בראונינג במפת מחקר הפתרון הסופי", דן מכמן מציג מכמן את עמדותו של חוקר השואה בראונינג בוויכוח על השאלה של קבלת ההחלטה על "הפתרון הסופי". כריסטופר בראונינג הוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה הלותרנית בטקומה, וושינגטון, והוא הצטרף למחקר על הפתרון הסופי כבר בספרו הראשון: "The Final Solution and the German Foreign Office" (1978). ספרו הנודע: "0rdinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland" (1992) עורר פולמוס חריף בין חוקרי השואה. מכמן מתאר את התפתחות הדיון ההיסטורי בנושא הפתרון הסופי ומסביר את עמדותיהם של המחנות שהוגדרו כ"אינטנציונליסטים" ו"פונקציונליסטים". את עמדות בראונינג רואה מכמן כחיבור של שתי הגישות האלה. בראונינג סבור שהיתה קיימת אצל היטלר כוונה להיפטר מהיהודים, אבל כדי לבצע את הקפיצה משלב של כוונות לשלב של יישום, היה צורך בחוליה מחברת בצורת הלך-רוח מסוים, ואת זאת העניקה ה”אופוריה-של-ניצחון”, שנבעה מהישגי גרמניה בחודשי המלחמה הראשונים בברה"מ. רק דפוס התנהגות כזה יכול היה לתרגם כוונות מעורפלות ורצחניות לנכונות לפעולה ממשית. דן מכמן מכהן כפרופסור באוניברסיטת בר אילן והיסטוריון ראשי במוסד יד ושם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אחד לאחד ובאין רואה


נתן נאדל

נתן נאדל, לשעבר מדריך מחוזי במשרד החינוך, כותב במאמרו, "אחד לאחד ובאין רואה", על הברחתם של ילדים יהודים בידי צעירים מארגוני מחתרת הולנדיים מה'קרש' ((Creche שליד תיאטרון ה'שאובורג' באמסטרדם, בו רוכזו היהודים לפני גירושם למחנות. אותם צעירים גם דאגו למקום מקלט עבור הילדים האלה, ולמימון שהותם אצל המשפחות הקולטות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אחד מעשרה


ק. ל.

המחבר נולד נמערב הונגריה בראשית שנות העשרים. שנים אחדות לאחר תום מלחמת העולם השנייה היגר לצפון אמריקה ועבד כפסיכיאטר. זיכרוניו על יציאה מבודפשט למחנות מאוטהאוזן וגינסקירכן.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אחים זרים ואחים לצרה: גירוש הפליטים מווארשה לטרבלינקה, 22 ביולי 1942


לאה פרייס

על מצבם הקשה וגורלם המר של הפליטים מגרמניה ומערי השדה בפולין שנשלחו לגטו וארשה. במאמרה מתארת לאה פרייס את גירושם של הפליטים לטרבלינקה שהיו בין ראשוני המגורשים מגטו וארשה בקיץ 1942.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אחר חמישים שנה


טובין יהודה

יהודה טובין דן בסוגיה שאיש לא חזה את השמדת היהודים בידי הנאצים במלחמת העולם השנייה. התנועה הציונית לא גילתה אחריות לאומית ולא דאגה לכך שבמקומות המועדים לפורענות תתייצב הנהגה ראויה לשמה. מי שפענח את מגמות המדיניות הנאצית לגבי היהודים היו תנועות הנוער החלוציות. אבא קובנר וחבריו בווילנה היו הראשונים שהסיקו את המסקנה שהשלטון הגרמני אחת דתו, להשמיד את העם היהודי. אנשי הגטו המבוגרים סרבו להאמין בכך וחיפשו דרכים שלפחות חלק מן העם ישרוד. הציבור הרחב לא אימץ את דרך המאבק ונגרר אחרי מפיצי האשליות. רק יודנראטים מעטים התייצבו מאחורי המחתרות. מרד גטו וארשה צמחה התופעה הייחודית של שותפות כללית ואחדות לוחמים שהקיפה כמעט את כל תושבי הגטו. היה זה מאבקו של שריד אחרון שנותר מחצי מיליון יהודי וארשה. עוד רבה המלאכה לגילוי ביטויי התנגדות השונים שלא היו מעטים ואין להשתהות במחקרם ופרסומם, כי הולך ופוחת הדור ומתמעטות העדויות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אי אלה מחשבות על התיאור ההיסטורי של הנציונל-סוציאליזם


שאול פרידלנדר

במאמרו, "אי אלה מחשבות על התיאור ההיסטורי של הנציונל-סוציאליזם", מתחקה פרופ' שאול פרידלנדר אחרי הוויכוחים המתנהלים בין היסטוריונים גרמניים על מקומו שח העידן הנאציונל-סוציאליסטי ברצף ההיסטוריה הגרמנית. באותם ויכוחים בולטים לאחרונה מאמצים להשתחרר מהגישה הסובייקטיבית בחקר התקופה ולנסות לנתחה בכלים המדעיים המקובלים, תוך הסרת ה"טאבו" ממנה והפסקת ראייתה כ"תאונה" – שבהיסטוריוגרפיה הגרמנית היה מקובל לפסוח עליה ולנתקה מההתפתחויות שלפניה ולאחריה. המחבר סוקר את בעיות ההסיטוריזאציה של התקופה הנאצית, תוך הסתייגות מכמה מטעויותיהם של אותם התאריכים, והוא מסמן ראשי פרקים לגישה היסטורית מדעית אל הנושא רצוף המוקשים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

איגוד צבאי יהודי בווארשה


אברהם אצילי

אברהם אצילי, מקיבוץ זיקים, תורם תרומה לקורותיו של האיגוד הצבאי היהודי שנוסד על ידי הרוויזיוניסטים בגטו וארשה, על יסוד עדות שגבה מפלה פינקלשטיין, "חיילת מן השורה" באיגוד בימים שקדמו למרד גטו וארשה ובימי המרד עצמו. המחבר טוען כי בחקר המרד בגטו וארשה קופח האיגוד הצבאי היהודי לא רק בגלל מקורות מהימנים לתולדותיו אלא גם מסיבות פוליטיות. בגטו וארשה בולט הבדל משמעותי בין בית"ר לתנועות הנוער האחרות. בשעה שהתנועות האחרות שגשגו בתוך הגטו, עוברים ביתרים רבים לעבוד בחוות חקלאיות באזור הרוביישוב ועמהם גם הנהגת התנועה. עם פקודת הפינוי של החוות החליטו לחזור לווארשה, אך חלק מהם נרצחו בדרך. אין ספק שהאיגוד הצבאי היהודי הוקם לאחר הקמת הארגון היהודי הלוחם ולאחר הגירוש הגדול מגטו וארשה. חבריו לא השתתפו במרד ינואר 1943. המחבר מעלה את סיבות הפירוד בין שני הארגונים ומדגיש בעיקר את ההבדל בתפיסת מטרות הלחימה. באי"ל שלטה תפיסת "הקרב האחרון", היינו קרב עד הסוף לשם הצלת הכבוד הלאומי. לעומת זאת האיגוד הצבאי היהודי ראו את המרד כקרב שלאחריו תבוא הוצאת הכוחות מן הגטו לשם המשך המאבק. כשמחלוקת עמוקה כזאת קיימת לגבי תפיסת המרד, נעשית עובדת הקיום הנפרד של שני הארגונים מובנת יותר.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

איך עושים היסטוריה
במאמרו "איך עושים היסטוריה" כותב פרופ' ישראל גוטמן, לשעבר ההיסטוריון הראשי של יד ושם: "בזמן האחרון הופיעה שורת פרסומים הטוענים לרביזיה של מהלך האירועים והכוחות הפועלים בקורות הגטו והמרד [בווארשה]. לפנינו צירוף חיבורים ודעות המתיימרים לתקן את ההיסטוריה או לכותבה מחדש... כוונתם להעניק ל'איגוד צבאי יהודי' – אצ"י שבראשו קבוצת אנשי בית"ר וציונים-רביזיוניסטים - מעמד של ארגון התנגדות ראשון שקם בקרב היהודים בווארשה... ולהכתיר את הקרב שניהל הארגון כדומיננטי במרד יהודי וארשה באפריל-מאי 1943". הכוונה לספרו של מריאן אפלבאום, שהופיע בצרפת בשם חזרה לגטו ארשה, תורגם לפולנית וראה אור בשנה האחרונה בעברית בהוצאת יד ושם, וכן למאמריו של פרופ' משה ארנס שפורסמו בכתבי-עת לחקר השואה בארץ ובארצות הברית וגם בגיליון זה של ילקוט מורשת. גוטמן מסביר שתנועת ההתנגדות החמושה קמה בגטו רק ב-1942, אחרי שהגיעו לווארשה ידיעות על הרצח של יהודי וילנה והשמדה שיטתית של יהודים באזורים הכבושים בברית המועצות ועל הקמת מחנות מוות ראשונים בפולין. על קורותיו של אצ"י ידוע מעט, לא נותרו בחיים מפקדי הארגון והמקורות הם דלים ובחלקם מפוקפקים. מרד גטו וארשה היה מרד עממי יחיד של אוכלוסייה אזרחית תחת שליטה של גרמניה הנאצית באירופה. אירוע חשוב זה בקורות השואה ראוי למחקר היסטורי מעמיק ואסור שיהיה נושא למניפולציות פוליטיות שכוונתן לסלף את ההיסטוריה ולהשתלט על הזיכרון הלאומי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אימי מחנה הכפייה הארקה בהונגריה


יוסף בן-פורת

יוסף בן-פורת, נולד ב-1922, בן למשפחת חסידים קנאית שחבש בנעוריו את ספסלי הישיבה בעיר מונקאץ' – גוייס ב-1942 לשירות חובה ב"פלוגת עבודה", ועמו עוד כ-200 בחורים צעירים, רובם יהודים מתבוללים. כשנתיים ימים התענה יוסף, כשהוא מועבר ממחנה למחנה, תוך שהוא משתדל להקפיד שלא לאכול מאכלים שאינם כשרים. הדברים מתפרסמים כאן – הם פרק מכתב יד, הנמצא ב"מורשת", המתאר את קורותיו של המחבר משעת הילקחו מבית אבא ועד הגיעו לארץ ישראל, לאחר תום המלחמה. בפרק זה מובאת פרשת כליאתו במחנה הכפייה ההונגרי הארקה שעל גבול אוסטריה, ואת אשר פקד אותו ואת חבריו על רקע בית גידולו ומאורעות הזמן.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

איש אשר רוח בו, צבי גולדפרב, חייו - מאת יהודית רותם


אלי נצר

המשורר, אלי נצר, סוקר את הספר איש אשר רוח בו, צבי גולדפרב - חייו, ביוגרפיה של צבי גולדפרב, שנכתבה ע"י יהודית רותם. גולדפרב, היה חבר תנועת השומר הצעיר בפולין, ברח לסלובקיה, ומאוחר יותר להונגריה, ושם פעל במחתרת החלוצית ההונגרית. יהודית רותם, "איש אשר רוח בו, צבי גולדפרב, חייו".
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אל מול פני הסערה, זיכרונותיו של הרב ד"ר אלכסנדר שפרן


יעקב גלר

סקירה של ספרו האוטוביוגרפי של הרב הראשי ליהודי רומניה בתקופת השואה ולאחריה, ד"ר אלכסנדר שפרן. הספר "אל מול פני הסערה" הוא חיבור חשוב של אחד מקברניטי יהדות רומניה, שהיה מעורב במאורעות שהכריעו בגורל יהדות זו. המחבר הגן על זכויות היהודים בעוז רוח ובחירוף נפש ועלה בידו להקל על מצבם ולבטל גזירות וצווים שנגזרו עליהם. הוא סייע בהקמת רשת חינוך יהודית ויזם את הגברת הלימודים במקצועות היהדות והלשון העברית. הרב עורר את היהודים לתרום כספים ובגדים למען הפליטים שגורשו לטראנסניסטריה ולמחנות לעבודת כפייה. הוא הצליח לבטל את גזירת הגירוש של היהודים מדרום טראנסילבניה למחנות ההשמדה וסייע לפליטים מפולין ומהונגריה. עבודתו של הרב שפרן לא פסקה גם לאחר השואה. הוא נאבק בקומוניסטים היהודים, שרצו לבטל את האוטונומיה היהודית בקהילות. Alexandre Safran, "Resisting the Storm, Romania 1940-1947", Memoirs, Yad Vashem, Jerusalem 1987
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אלה שלא זכו לכנפי צנחן


לוין דב

דב לוין מספר ברשימה "אלה שלא זכו לכנפי צנחן" על פרשת צנחנים יהודים סובייטיים שפעלו בליטא ויצרו את הקשר בין המחתרת היהודית ותנועת הפרטיזנים הכללית ביערות רודניקי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אלכסנדר בלב ומדיניותה האנטי-יהודית של בולגריה: תעודות מבולגריה
אלכסנדר בלב ומדיניותה האנטי-יהודית של בולגריה: תעודות מבולגריה – מכיל שני מסמכים שהגיש אלכסנדר בלב, הקומיסר לענייני יהודים בבולגריה בזמן מלחמת העולם השנייה, לשר הפנים גברובסקי ולראש ממשלת בולגריה, פילוב. במסמכים אלה כתב בלב בפירוש, שמטרת הקומיסריות היא גירוש יהודי בולגריה לידי הגרמנים עם כל המשתמע מזה. איבנקה גזנקו, ארכיונאית בכירה בארכיון הממלכתי בסופיה, הביאה את המסמכים לדפוס והוסיפה הערות. ד"ר שלמה שאלתיאל, מנהל מוסד 'יד יערי', הוסיף הקדמה קצרה למסמכים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אם ושני ילדיה באושוויץ - עדותה של אסתר וייס
"אם ושני ילדיה באושוויץ", היא עדותה של אסתר וייס, מהעיר פביאניץ ליד לודז'. העדות נמסרה בשטוטגרט ב-1947, ורק לאחרונה תורגמה לעברית. הסיפור של אסתר וייס הוא יחידי במינו – היא נשלחה לאושוויץ בקיץ 1944 בעת חיסול גטו לודז', ביחד עם בתה בת עשר ועם תינוק בן ארבעה חודשים. בדרך לא דרך ובעזרת אנשים טובים, הצליחו שלושתם להישאר בחיים עד לשחרור. ככל הנראה, הבן, מוישל'ה, היה התינוק היחיד שהצליח לשרוד את מחנה המוות אושוויץ. עדותה של אסתר וייס המוגשת כאן תורגמה במסגרת פרויקט התרגום שקם ביוזמתו של יוסלה כרמין מקיבוץ מגן. הקבוצה שהוא עומד בראש מונה 120 מתנדבים המתרגמים עדויות אישיות שנגבו בשנים 1948-1945 בשפות אחדות. הן נגבו ביוזמת יהודים בעלי חוש היסטורי מובהק בליטא, בפולין המשוחררת ובמחנות העקורים בגרמניה ונמצאות כעת בארכיונים ביד ושם. ראשיתו של מפעל התרגום לפני 11 שנים ועד עתה תורגמו בשלמותם הארכיון הליטאי וארכיון יהודי פולין שלאחר השואה שנאסף בוורשה, המכילים אלפים רבים של עדויות. בתהליך תרגום נמצא ארכיון שנאסף במחנות העקורים בגרמניה והוא כולו עדויות ביידיש. תרגום ארכיון זה עומד להסתיים בימים אלה.הקבוצה שמתרגמת מהונגרית עוברת על ארכיון בודפשט והקבוצה שמתרגמת מגרמנית מתרגמת בעיקר מתוך ספריית וינר -The Wiener Library בין העדויות הרבות על מחנה אושוויץ המתרגמים לא פגשו עדות אחת שתספר על אם עם תינוק בן חמישה חורשים וילדה בת עשר הנכנסת למחנה ההשמדה ויוצאת ממנו עם ילדים חיים. המקרה של אסתר וייס, שנלחמה כלביאה על חיי תינוקה, הוא יחידני ואין שני לו. הקבוצה עוסקת היום בתרגום ארכיון רינגלבלום, בעיקר מסמכים הכתובים יידיש.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אמנות ואנטישמיות בהשקפת העולם של ריכארד ואגנר


בכרך צבי

צבי בכרך, מאוניברסיטת בר-אילן, חוקר את היסודות האנטישמיים והאמנותיים בהשקפת עולמו של המלחין הגרמני ריכארד ואגנר, שנחשב בצדק לאחד האבות החשובים של האידיאולוגיה הנאצית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אמנציפציה ואסימילציה


טורי יעקב

מחקרו של י. טורי על אמנציפציה ואסימילציה, מושגים ותכנים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אנחנו, שארית הפליטה הארצישראלית


מאיר דוידזון

מאיר דווידזון – הצבר, שזו הייתה לו הפגישה הראשונה עם לוחמים יהודים שרידי השואה – נתן ביום העיון, ב-2 במארס 1987, עם הופעת ספרו של יהודה טובין, "בין הסניו לבונקר במילא 18" - ביטוי לחוויה העזה, להערכה ולתחושת השותפות והאחדות בין שתי חבורות של לוחמים יהודים, שנפגשו לאחר כניעת גרמניה הנאצית. בדבריו היה ביטוי לאורח תגובתם ולדרכם של בני הארץ הצעירים, שהחלו את התנדבותם בשורות ההגנה, המשיכו אותה היחידות העבריות בצבא הבריטי ובמפעל "הבריחה" וההעפלה, והשלימו אותה במלחמות ישראל. בדברים שהושמעו ביום עיון זה, נטלו חלק פרטיזנים ואנשי הבריגדה, ואף שרידי שואה שהיו עדיין ילדים ונערים – אך זכר המפגש עם אנשי הבריגדה חרות היטב בנפשם; כי מלבד שמיכות ואוכל העניקו להם אנשי הבריגדה גם אהבה ותקווה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אני מן השואה


אריה פלגי

אריה פלגי מעלה הרהורים בשולי ספרו "בוקר טוב שואה וגבורה", שהופיע לפני חודשים אחדים בהוצאת מורשת וספרית הפועלים. הוא מדבר בזכות שמו המפתיע של הספר ומסביר את השקפתו על השואה, על היהודים בגולה, על הקשר בין השואה לבין הקמת מדינת ישראל ועל הצורך בטיפוח זיכרון השואה ולקחיה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אפולוגטיקה או השמצה


קרקובסקי שמואל

יחסי יהודים פולנים
סקירה של שמואל קרקובסקי, מאנשי הצוות של המכון היהודי ההיסטורי בווארשה לשעבר, ועתה חוקר ביד ושם, עוסקת בהרחבה וביסודיות בספרו של אירנק-אוסמצקי על יחסים בין יהודים לפולנים בימי מלחמת העולם השנייה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial