מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

ארבעה חודשים אחרונים לפני השחרור על אדמת גרמניה הנאצית


שמאי קיזלשטיין

עדותו של שמאי קיזלשטיין, יליד ביאליסטוק ותושב קרית-ביאליסטוק שביהוד, פורשת את קורותיו על אדמת גרמניה בארבעת החודשים האחרונים לפני סיום מלחמת העולם השנייה - מאז הועבר עם שרידי המרד בגטו ביאליסטוק למחנה אורדרוף, בדרום גרמניה קרוב לגבול עם שוויץ. ניסיון בריחה יחד עם שבויים רוסים, אתם התיידד, לעבר גבול החופש; כישלון הבריחה, עמידה לפני עמוד התלייה, על ספסל המלקות עד אובדן ההכרה; שילוח אל מחנה ההשמדה באורניינבורג, הפצצת הרכבת והעברה בלתי צפויה לעבודה במפעל המטוסים של היינקל עד אפריל 1945; צעדת מוות לעבר המבורג עד לשחרור עם כניעת הוורמאכט בחמישה במאי 1945.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ארבעה מכתבים


אריה וילנר

יהודה גרשוני מסר לפרסום ארבעה מכתבים מאת אריה וילנר מריכוז וילנה בשנים 1940–1941.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ארגון "הנקם" - קורותיו, דמותו, מעשיו


אריה לוי שריד

מחקר מקיף על ארגון "הנקם", הפורס יריעה רחבה של המניעים, אשר הביאו להתארגנות הקבוצה שנטלה על עצמה לקיים את צוואת קורבנות השואה. שריד מזכיר את הוויכוחים באירופה ובארץ על הגמול לגרמנים ואת פעולות הנקם להם היו שותפים חיילי הבריגדה. ארגון "הנקם" הוקם על ידי פרטיזנים שנלחמו במזרח אירופה נגד הגרמנים ובראשם אבא קובנר. בשבילם לא נסתיימה המלחמה והם החליטו להמשיך בה נגד הגרמנים לפני עלייתם ארצה. הנהגת הקבוצה עיבדה שתי תכניות ביצוע. תכנית א' היתה אמורה לפגוע בהמוני גרמנים בריכוזי אוכלוסיה גדולים ותכנית ב' נועדה להרעיל גרמנים במחנות שבויים של אנשי ס.ס., שהיו מבצעי "הפתרון הסופי". למפקד הקבוצה היה ברור שלמבצע בקנה מידה כזה הוא זקוק לאישור של מוסדות "ההגנה" בארץ. אבא קובנר הגיע ארצה, אך בדרכו עם הרעל חזרה לאירופה נעצר ונכלא מסיבות שלא נודעו עד היום. אנשי הקבוצה ניסו לבצע בכוחות עצמם לפחות חלקית את תכנית ב'. הם השיגו רעל ומרחו אותו על אלפי כיכרות לחם שנועדו למחנות השבויים הגרמנים באזור נירנברג. תוצאות המבצע ומספר אנשי ס.ס. שנפגעו אינם ידועים לפרטיהם. המחבר מסכם את מחקרו בקביעה, כי חשוב שיירשם בקורות השואה שקמה קבוצת נוקמים וכפשע היה בין הכישלון לבין מימוש הנקמה "שכמותה לא ראה העולם".
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ארגוני המחתרת היהודים בצרפת הכבושה


לוסיאן לזר

ד"ר לוסיאן לזר, מחבר הספר על "ההתנגדות היהודית בצרפת", סוקר במאמרו את ארגוני המחתרת היהודים בצרפת הכבושה, 1940 – 1944 ואת פעולותיהם. חייץ עמוק היה קיים בין יהודים ילידי צרפת לבין יהודים מתאזרחים ופליטים מארצות שונות שמצאו מקלט בצרפת. התנועה הציונית הייתה מפוצלת וחלשה. עם כיבוש צרפת נמלטו יהודים רבים לדרום המדינה וממשלת פטן ריכזה כ40,000- יהודים פליטים במחנה הסגר, אשר נמצאו רובם לרגלי הרי הפירנאים. יהדות צרפת גילתה תושיה וארגנה ועד עזרה הדדית כבר ביוני 1940, הגישה סיוע לאסירי המחנות ותנועות הנוער ארגנו גם מחתרת יהודית מזוינת. בהתארגנות המחתרתית היו היהודים החלוצים והקדימו את הצרפתים. ארגוני מחתרת יהודים סייעו לבני עמם בבריחה לשוויץ ולספרד, אך גולת הכותרת של פעולתם היא הצלת ילדים יהודים מן המחנות ומן המשלוח למזרח. הדבר חייב זיוף מסמכים ובכך התמחו ארגוני מחתרת יהודים. היהודים לקחו גם חלק במאבק המזוין במסגרות נפרדות ובמסגרת הרזיסטנס הצרפתי. הישגיהם של ארגוני המחתרת היהודים בצרפת מורגשים עד היום ויהדות צרפת פתוחה יותר לעולם היהודי ולתנועה הציונית ואימצה לעצמה נורמות של סולידריות יהודית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ארגונים יהודים והנהגותיהם בארצות האמנציפציה


טורי יעקב

יעקב טורי דן בארגונים של הקהילות היהודיות בארצות מערב אירופה והשינויים שחו בו בעקבות האמנציפציה ומגמותיה. השואה שוב לא מצאה בארצות הללו מנהיגות מוסמכת ומוכרת ע"י הציבור כולו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ארץ ישראל היהודית בזמן מלחמת העולם השנייה


באואר יהודה

הסטוריוגרפיה
הנהגה יהודית
הישוב הארץ ישראלי
ד"ר יהודה באואר- מרצה במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים - מסכם באורח תמציתי את המדיניות של הישוב הארץ-ישראלי בתקופת מלחמת העולם השנייה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ארצות-הברית והפליטים 1945-1938


גניזי חיים

ספרות ושירה
שארית הפליטה
עבודתו של ד"ר חיים גניזי, מאוניברסיטת בר אילן, סוקרת את ספריהם של המחברים האמריקאניים (מורס, ויימן, פיינגולד) על ארצות הברית ובעיות הפליטים היהודים בשנים 1945-1938.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אש קודש, ספרו של האדמו"ר מפיאסצ'נה, ומקומו בהבנת החיים הדתיים בגטו ורשה


תידור-באומל אסתר

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

אתוס ההגנה העצמית ומרד הגטאות


רוני שטאובר

חוקר השואה ד"ר רוני שטאובר, מרצה באוניברסיטת תל אביב בחוג להיסטוריה של העם היהודי, התייחס לזיכרון הקולקטיבי של החברה הארץ ישראלית בנושא מרד הגטאות. המחבר טוען, שהיחס לאתוס המרד השתנה עם הזמן "בהתאם למטרות הלאומיות והחינוכיות הנקבעות על ידי המנהיגות", והיה שונה בזרמים פוליטיים שונים, בהתאם לתפיסתם האידיאולוגית. יום עיון המוקדש ל"שורשיו שלמרד הגטאות במורשת ובמחשבה יהודית", מאורגן ע"י מורשת והחוג להיסטוריה של העם היהודי באוניברסיטת תל אביב, לציון 60 שנה למרד גטו וארשה, התקיים בבית התפוצות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בבדידותי אני תולה בך את כל תקוותי


אברהם מילגרם

"בבדידותי אני תולה בך את כל תקוותי", הוא מאמר המתאר את המפעל שהוקם בפורטוגל של משלוח חבילות מזון ליהודים הכלואים בגטאות פולין ובמחנות בצרפת. מילגרם מספר, שממשלת פורטוגל אפשרה לארגונים יהודיים וליחידים לפעול מתחומה למען היהודים הנרדפים במדינות הכבושות, וגם הצלב האדום הפורטוגזי היה מוכן לשתף פעולה במשלוח החבילות. המאמר מתאר את מנגנון העזרה שהקים אברהם זילברשיין (נציג הקונגרס היהודי העולמי) באמצעות ארגוני רליקו ((RELICO וקומאסיס ((COMASSIS, כמו כן את מפעל משלוח החבילות מפורטוגל שיזם נתן שוואלב ואחרים. ד"ר אברהם מילגרם, העובד במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם, ערך את לקסיקון חסידי אומות העולם 2007-2000
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בבונקר באזור גרודנה


ברוידא פרניא

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
הצלה
הסתתרות
פרניא ברוידא, חברת קיבוץ כפר מנחם, מוסרת עדות של אם לתינוקת אשר עברה את ימי השואה, יחד עם עוד יהודים אחדים, בתוך בונקר בכפר בסביבת גרודנה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בביצות וביערות פוליסיה


אלכסנדר שריד (שוורצבלט)

אלכסנדר שריד (שוורצבלט), ממושב קדרון, מתאר בזכרונותיו את קצם של יהודי העיירות בפולסיה-וולין, את בריחתו ליער ולביצות בהיותו נער בן שש עשרה והצטרפותו לפרטיזנים, את גורלן של משפחות יהודיות ובני משפחתו שלו שהסתתרו אצל איכרים או במחפורות ביער ומועלית על נס התנהגותה האצילה של משפחת איכרים באפטיסטים שהאמינו בשובה של שארית הפליטה "לארץ הקודש". מפקדי פרטיזנים, מהם בעלי שאר רוח ומהם מושחתים, מתוארים בהתנהגותם ברגעים גורליים. המחבר עצמו, שהתנדב בסופה של המלחמה כלוחם בצבא הסובייטי, הגיע לפולין, שם הצטרף ל"קיבוץ ע"ש יוסף קפלן" ועלה לארץ בדרכי ההעפלה ודרך מחנות קפריסין.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בבתי-כלא סובייטים [1940-1939]


יחיאלי מרים

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
הצלה
מרים יחיאלי, מקיבוץ ניר דוד, נמנתה על אנשי התנועה החלוצית והשומרית שנאבקו על קיומם בתקופת השואה בברית המועצות. כאן היא מספרת, על סמך רשימותיה מאותן שנים, את אשר עבר עליה בהימלטה מרובנה עיר הולדתה שבפולין וכליאתה בבתי סוהר ובמחנות סובייטיים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בגטו


מרדכי גבירטיג

שירו האחרון של המשורר העממי מרדכי גבירטיג, שנכתב סגטו, מובא כאן בפקסימיליה, מתוך אסופת דיריו שבכ"י שברשות "מורשת" ובתרגום עברי על ידי מרדכי אמיתי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בגטו


פיקנהוף קלרה אשר

קהילות וערים
זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
קטע מתוך הספר האוטוביוגראפי של קלרה אשר פינקהוף,סופרת ומחנכת, ילידת הולנד, שחיבורה מביע ניב אישי מקורי והייחוד שבקורות יהודי הולנד. ספרה "ילדי כוכבים" הופיע בעברית בספרית לעם, עם עובד, תל אביב ,1963.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בגטו קובנה


נייבורגר הירש

קהילות וערים
זכרונות היסטוריים
גטאות
התנגדות
עדויות אישיות
הסטוריוגרפיה
פרק זכרונותיו של הירש נויברגר נרשם מיד אחר המלחמה והוא עדות נדירה על שלבי הקיום של גטו קובנה ועל המשטרה היהודית בגטו זה. המשטרה בגטו קובנה היתה מודרכת על ידי האחריות לכלל היהודי וקיימה קשרים עם המחתרת. הנאצים נקמו באנשיה לפי שיטותיהם. העדות מהווה שיחזור מפורט של פרשה חשובה זו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בגילין זה


מערכת

הגיליון הזה [# 81] של ילקוט מורשת מתמקד בנושא של שארית הפליטה. לאחר תום המלחמה נמצאו במחנות ריכוז על אדמת גרמניה כ-50,000 יהודים שהובאו לשם ב'מצעדי מוות' בחודשים האחרונים של המלחמה. אליהם הצטרפו יהודים שהגיחו ממחבואיהם, פרטיזנים שיצאו מהיערות ומאוחר יותר גם יהודים שחזרו ברפטריאציה מברית המועצות. כולם היו תשושים פיזית ונפשית לאחר שש שנים של השפלה, רעב, עינויים ועבודת כפייה בגטאות ובמחנות ריכוז. רובם איבדו את משפחותיהם, ידידיהם, את הבית והקהילה שהיו מוכרים להם. הם עמדו בפני אתגר קשה – להתחיל לבנות חייהם מחדש. לרובם השאלה הייתה גם: היכן? הם קיוו שהעולם יכיר בסבל שהיה מנת חלקם, יבין לנפשם, יפתח להם את שעריו ויבוא לעזרתם. לא מעט, הם התאכזבו. בחלק הראשון של הגיליון אנו מביאים מספר מאמרים הדנים בניצולים – בפעולתם ובפעולות של אחרים לשקמם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בדעוך המרד בסלובקיה


קנייז'ה אמיל

זכרונות היסטוריים
התנגדות
עדויות אישיות
הסטוריוגרפיה
פרטיזנים
ברשימות של א. פ. קנייז'ה, מהלוחמים הפרטיזנים בצ'כוסלובקיה. פרק אחד מקדיש המחבר לתיאור הימים האחרונים של המרד הסלובקי ב-1944 וברשימה שנייה מנסה הוא לתת סיכום על חלקם של היהודים במאבק נגד גרמניה הנאצית. "הפרקליטות הממלכתית מאשימה" – הינה תעודה המספרת על הקבוצה הפרטיזנית הראשונה בסלובאקיה, רובה יהודים, שהובאה למשפט ממלכתי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בדרך אליהם [מיומנו של איש הבריגדה 1946-1945]


טובין יהודה

אירגונים יהודים
יהודה טובין, מאנשי הבריגדה היהודית ופעיליה, מפרסם מיומנו אשר נרשם ב-1945-1946 ובו דברי עדות על פעילותה של הבריגדה בחזית, בקרב שארית הפליטה, במגעים עם הפרטיזנים היהודים וכן על הביקורים בשנת 1945 בערי פולין ובברגן-בלזן ובגרמניה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בדרך לארץ ישראל


יעקב שוורץ

יעקב שוורץ, מקיבוץ גלאון, מתאר את דרכו הארוכה לארץ ישראל, החל מן ההכשרה בצ'נסטוכובה בדרום מערב פולין בסוף שנות השלושים, הרפתקאותיו בצבא הפולני בראשית המלחמה, השהות ב"ריכוז וילנה" ונדודיו ברחבי ברית המועצות לאחר פלישת גרמניה ביוני 1941. זהו גורל טיפוסי של חלוץ, חבר השומר הצעיר, שנשאר נאמן לתנועה ולערכיה בכל התנאים וחותר בעקשנות להגיע לחופי הארץ. המרתק ביותר הוא תיאור שנות החיים בברית המועצות, כאשר חברי התנועה מחפשים זה את זה ועליהם להיזהר מרשויות הבטחון הערים לכל התארגנות חשאית והרודפים את חברי התנועות הציוניות עד חורמה. עם המיפנה בחזית המלחמה ותפיסת שטחים במערב, חיפשו חברי התנועה דרך ללובלין, בירתה הזמנית של פולין המשוחררת. המחבר הצליח להגיע ללובלין בינואר 1945 מתוך תקווה שמשם יוכל להמשיך ארצה. בלובלין התחילו להתרכז הניצולים הראשונים ממחנות, מבונקרים, פרטיזנים מיערות, יהודים שחיו על ניירות אריים, מבלי לדעת לאן לפנות. יחד עם אבא קובנר הותוותה תכנית פעולה שעיקרה היה חידוש התנועה על אדמת פולין החרבה וארגון שארית הפליטה לקראת העליה בכל הדרכים לארץ ישראל. המחבר עסק בהכנת תעודות מזויפות על מנת לצייד את היהודים המבקשים לעזוב את פולין בדרך ארצה. היתה זו עבודה מלווה במתח וחרדה תמידית. רק ביולי 1946 עלה המחבר על ספינת מעפילים, שהה מספר חודשים בגלות קפריסין ולאחר שמונה שנות נדודים ארוכות הגיע לארץ ישראל.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial