מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

בלילה מ12- עד 5 בבוקר לא ישנתי (ב)


זימנדט רומאן

קהילות וערים
גטאות
יומנים
יודנארטים
הנהגה יהודית
החלק האחרון בעיונו של רומאן זימאנדט ביומנו של אדם צ'רניאקוב, יו"ר היודנראט בווארשה, "בלילה מ- 12 עד 5 בבוקר לא ישנתי" – מובא גיליון זה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במבחן הענות והפדות


ליבנה זלמן

בשלוות נפש אי אפשר לקרוא את שני הכרכים המכילים 1300 עמודים שהשם 'עונות ופדות' הולם להם. אנו שלא היינו שם, האם עמדנו במבחן הפדות? המחקר רב הכמות והאיכות הזה מהווה המשך של מחקר קודם של המחבר: "החלוץ ותנועת הנוער בפולין 1917-1939", בו בו הציג את הצעירים אשר הנהיגו את המרד בגטאות, לוחמי העיר והיער. לוי אריה שריד, "במבחן העונות והפדות, התנועות החלוציות בפולין בשואה ולאחריה 1939-1949", הוצאת מורשת, תל אביב 1998 כרך א': בנתיב היסורים והמרי תולדות תנועות הנוער הציוניות בפולין בתקופת השואה, שהיו היוזמות והגרעין למחתרת לוחמת בגטאות וביערות. המחבר מתאר את ההתנגדות בערים המרכזיות של פולין ואת תנועות המרי בגבולה המזרחי של פולין, שמוקדן היה הלחימה הפרטיזנית ביערות. כרך ב': תקומה מן האפר תיאור ההתארגנות המחודשת של התנועות הציוניות החלוציות שהתייצבו בראש שארית הפליטה בתום המלחמה. יחד עם המוני בית ישראל הן היו לנושאי מפעל ה"בריחה" הגדול, תוך נסיונות לאיחוד כל המחנה על פלגיו ב"חטיבה של שרידי יהדות מזרח אירופה" לשם חידוש החיים היהודיים בארץ. פרק מחקר על קבוצת "נקם", על ה"קואורדינציה לגאולת ילדים", על "ארגון פח"ח" ועוד. רשימות הלוחמים , פעילי התנועות בשואה ולאחריה, מפתחות שמות ומקומות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במחנה הילדים בבירקנאו


דוד לייטנר

דוד לייטנר, חבר מושב ניר גלים, שנשלח לאושוויץ לאחר כיבוש הונגריה בידי הגרמנים ב-1944, מתאר בקטע זה מזיכרונותיו את חייו בצריף הילדים בבירקנאו. לייטנר, שהיה נער צעיר בהגיעו למחנה, הוכנס ליחידה מיוחדת של ה"שייסקומונדו", ילדים שעסקו בהרקת בתי השימוש במחנה בירקנאו. כשהחלו הגרמנים ב"אקציות" לחיסול הילדים השורדים באושוויץ, לייטנר נתפס ונשלח לתא הגזים. רק ברגע האחרון ציווה ד"ר מנגלה לשחרר 50 מבין הילדים, ובתוכם לייטנר, שזכה בחיים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במחנה הריכוז גלייוויץ 2


הרולד סונדרס

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במחנה-העבודה בליז'ין


שמאי קיזלשטיין

שמאי קיזלשטיין מיהוד מעלה זיכרונות מפרשת סבל ועינויים במחנה עבודה ליד העיירה בליז'ין שאליו הובא מהגטו ביאליסטוק בשלב חיסולו. המחבר מתאר את מסע הזוועות בקרון משא בתנאים תת אנושיים – את הרעב והצמא וירי השומרים להנאתם פנימה ללא אבחנה. להלן מתוארים "סלקציה מקצועית" של הכלואים במחנה, מגיפת טיפוס שגרמו מדי חיילים גרמנים מכונמים שהובאו לתיקון במתפרות המחנה ושלטון המוות ההמוני היום יומי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במחתרת


חסיה בורנשטיין-ביליצקה

חסיה בורנשטיין-ביליצקה, מהקשריות בקבוצה של חייקה גרוסמן מעלה זכרונות מן המחתרת האנטי נאצית בביאליסטוק בה פעלה יחד עם חייקה. הדברים נאמרו באזכרה לחייקה בצוותא בתל אביב.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במחתרת משני צידי החומה


דוראץ' אנה

קהילות וערים
זכרונות היסטוריים
גטאות
התנגדות
יחסי יהודים פולנים
מזיכרונותיה של אנה דוראץ', עולה חדשה מפולין. אנה דוראץ' הייתה פעילה במחתרת הקומוניסטית בגטו וארשה, חברה בחוג הפעילים של המפלגה הקומוניסטית בצד הפולני של וארשה ומקשרת מטעם הקומוניסטים עם הגטו. זיכרונותיה מהווים מקור חשוב לקורות קבוצות הנוער היהודי הקומוניסטי בגטו, ולהבנת היחסים בין הקומוניסטים הפולנים וחבריהם היהודים בגטו. הפרק המתפרסם בחוברת הוא חלק מהעדות שמסרה א. דוראץ', ליד ושם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במי האשם? נוסח גרמניה


מרקוס שלמה

לנושא האחראיות בהרג הקורבנות בשואה נדרש גם ש. מארקוס, קיבוץ המעפיל, בסקירתו על ספרים שהופיעו בגרמניה, המבקשים לגול את אשמת מלחמת העולם השנייה מעל גרמניה. [ראה מאמרו של ישראל גוטמן בגיליון זה] Kurt Zentner' "Illustrierte Geschichte des Zweiten Weltskriegs", Sudwest Verlag, Munchen, c.1964, 604 pp Paul Carell, "Unternehmen Barbarbarossa", Ullstein Verlag, Frankfurt, 1963, 560 pp Walter Warlimont, "Im Hauptqueartier der deutschen Wehrmacht 1939-1945", Bernard & Graeffe Verlag f. Wehrwesen, Frankfurt, 1962, 570 pp Friedrich Zipfel, "Krieg und Zusammenbruch, Heft 7, Der Hefte zum Zeitgeschehen, Verlag fur Literatur und Zeitgeschehen, Hannover, 1962, 83 pp German Rosanov, "Hitlers letzte Tage", Dietz Verlag, Berlin, 1963, 143 pp G. Foerster, H. Helmer , H.Schnitter, "Der Zweite Weltkrieg, VEB Verlag Enzyclopedie, Leipzig, 1962, 278
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במכרה וולפרם באוזבקיסטן


אהרון פייגנבלום

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במצעד המוות


קרקובסקי שמואל

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
מחנות עבודה ריכוז והשמדה
השמדה
שמואל קרקובסקי חוקר ביד ושם, מתאר את מיצעד במוות בו השתתף, כאשר האסירים פונו מאושוויץ מערבה בינואר 1945 בגלל התקרבות הצבא האדום לאזור. בין אסירי המחנה בו עבד המחבר היתה קבוצה של שנים-עשר חברים מארגון נוער מחתרתי בגטו לודז' שהיוותה קולקטיב מלוכד וממושמע. הם קבעו יחד עם קבוצה אחרת של בעלי תפקידים במחנה תכנית בריחה בעת המסע. אולם התכנית לא היתה בת ביצוע, כי הסתבר שהגרמנים צירפו למיצעד שומרים רבים. הם הקפידו על קצב ההליכה והמפגרים נדחפו לתעלה בצד הדרך ונורו. בתחום גרמניה הועלו האסירים לרכבת. המחבר מספר על חוויה מרשימה של פגישה ברכבת עם אסירות מיוגוסלביה, אשר לא נפלו ברוחן ועודדו את האסירים שיחזיקו מעמד כי השחרור קרוב. מסע הסיוטים נמשך כמה יממות ללא אוכל וללא שתיה, בקרונות פתוחים בכפור של ינואר. רק מעטים שרדו לאחר מיצעד המוות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במצעד המוות - בפעם השנייה


קרקובסקי שמואל

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
השמדה
הפתרון הסופי
ד"ר שמואל קרקובסקי חווה מצעד מוות שני ביאנואר 1945 לאחר פינוי תת-מחנה של אושוויץ לבוכוושלד. הוא הועבר לדרמסדורף, לעבודה במפעל לדלק סינתטי. מחנה זה פונה באפריל 1945 בגלל התקרבות הצבא האמריקני לאזור. בעת הפינוי ברכבת שהופצצה הצליח שמואל לברוח, אך נתפס וצורף לקבוצת אסירים נמלטים. בספר שאופיע לאחר המלחמה על מחנה רמסדורף, נסתבר שרוב האסירים שנמלטו בעת מצעד המוות נתבחו על ידי יחידות היטלר-יוגנג ופולקסשטורם חמושות ורק מעטים הגיעו לטרזיינשטאט ושם שוחררו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

במרד הפולנים בוורשה (1944)


אילנה ויינרב-לברון

אילנה וינרב-לברון עברה את תקופת הכיבוש הגרמני בחלק הארי של וארשה בהשתמשה בתעודות מזויפות. במרד הפולני בווארשה, באוגוסט 1944, שירתה כמתנדבת. את אשר עבר עליה רשמה ביומן, שמתוכו ניתן לחוש באווירה ששררה בין יחידות ה"ארמיה קראיובה" והרגשתה של נערה יהודיה הנאלצת להסתיר זהותה גם בשעת מרד נגד הנאצים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בן חורג וממזר - בשורות הדיוויזיה הליטאית


משה דומב

משה דומב, חבר קיבוץ כפר מנחם, מספר עלילות משירותו בשורות הדיוויזיה הליטאית. המחבר הוא אמנם יליד פולין, אבל לא עלה בידו להתקבל לצבא אנדרס. עז היה רצונו להילחם בגרמנים, אך הפולנים ראו במתנדבים יהודים "ממזרים" ו"בנים חורגים". בלית ברירה התנדב לדיוויזיה הליטאית ונלחם שורותיה. הסיפור על המסע המפרך לקו החזית הוא אחד המרתקים בעדות זו. בקרב על כפר נידח ועלוב אלקסייבקה סבלה הדיוויזיה אבדות כבדות ביותר וגם המחבר נפצע. תקופת החלמתו נמשכה למעלה משנה ורק לקראת סוף המלחמה השתתף שוב בקרבות על אדמת ליטא ובפרוסיה המזרחית ונקם באויב. בקרבות אלה נפצע שנית ובכך הסתיים חלקו במלחמה ושירותו בצבא האדום.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בנוסח מגילות הענות - רב שיח על "מגילת עדות" מאת אבא קובנר


ישראל ברטל

הספר מבטא בוודאי הת התחושה, שאם להתמודד עם החוויה הנוראה והבלתי-אפשרית של השואי - איסטוריון אינו יכול לעשות זאת אלא משורר. אבא קובנר, "מגילת עדות", ערך ומביא לאור שלום לוריא, מוסד ביאליק, ירושלים 1993.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בני עקיבא בהונגריה בתקופת השואה


דן מכמן

פרופ' דן מכמן, מאוניברסיטת בר אילן, סוקר את הספר "בני עקיבא בהונגריה בתקופת השואה", המכיל תעודות ועדויות וכן מבוא מקיף על יהדות הונגריה, תנועת בני עקיבא בהונגריה וקשריה עם המשלחת הארצישראלית בקושטא, פעולות מחתרת והצלה בימי הכיבוש הנאצי. לדעת המחבר יש לראות את פעולות העזרה וההלצה בהונגריה כפעילות מחתרתית לכל דבר, למרות שנעדר מהן סממן של השימוש בנשק וההתקוממות המזוינת.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בסליחה ובחסד. המפגש בין רוז'קה קורצ'ק לבין היישוב ומנהיגיו


פורת דינה

במסתה של ד"ר דינה פורת מאוניברסיטת תל אביב, המתמקדת במפגש בין רוז'קה לבין היישוב בארץ והנהגתו בפרק הזמן הראשון לבואה ארצה – מדצמבר 1944ועד אפריל 1946, כאשר עלו חבריה הלוחמים. המחברת מציינת את הרושם העז שעשתה רוז'קה בעדותה על השואה והלחימה. היא היתה הראשונה שהגיעה מאזורי מזרח-פולין וליטא כנציגתם של הלוחמים בגטאות וביערות. ד"ר דינה פורת מדגישה שרוז'קה באישיותה השקולה גישרה בין חבריה, מקימי "חטיבת שרידי מזרח אירופה" שחתרו לארץ ובין הנהגת הקיבוץ הארצי, שרעיונות ה"חטיבה" נראו לה מסוכנים ומטשטשים את ייחודה של תנועת השומר הצעיר. המאמר מתפרסם במלאת ארבע שנים לפטירתה של רוז'קה קורצ'ק-מרלא, הפרטיזנית מווילנה ומנהלת מורשת.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בעיות בחינוך היהודי בגרמניה תחת שלטון היטלר


יוחנן גינת

יוחנן גינת [הנס גרטנר] ז"ל, שעמד בראש משרד עליית הנוער באירופה בשנים 1946–1948, מטפל במאמרו בבעיות שנתעוררו בחינוך היהודי בגרמניה בשנות ה-30, עם עליית הנאצים לשלטון והנהגת חוקי הגזע.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בעין הסערה - מאת משה אלפן


אפרא אגמון

אפרא אגמון סוקר את ספרו של משה (פיל) אלפן, בעין הסערה. הספר אמנם נכתב זמן קצר לאחר מלחמת העולם השנייה, אבל המחבר הוציא אותו לאור רק בשנה האחרונה. הספר מתאר את מאבקן של תנועות הנוער החלוציות בסלובקיה ובהונגריה נגד הפשיזם, ואת ניסיונותיהן להציל יהודים מידי הרוצחים הגרמנים ועוזריהם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בפרוש "מגילות העדות" של אבא קובנר


שלום לוריא

עם הופעת "מגילת העדות" מאת אבא קובנר, מפרסמים כאן את ההקדמה מאת שלום לוריא, העורך, וקטעים מדיון על "מגילת העדות" שנערך בבית התפוצות בסתיו 1993. אנו מביאים מדבריהם של פרופ' ישראל ברטל, פרופ' דן לאור וויטקה קובנר. אבא קובנר, "מגילת עדות", ערך ומביא לאור שלום לוריא, מוסד ביאליק, ירושלים 1993.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בצבא האדום עם פרוץ המלחמה עם הגרמנים


מיליקובסקי זאב

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
הצלה
קרבות ומהלכי מלחמה
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial