מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

בריחה מתחנת הרכבת של אושוויץ


שרה ביקל ובתה חנה

שרה ביקל הגיעה ביוני 1944 עם בתה חנה בת ה-8לעיירה הסלובקית ז'ילינה, לאחר שהצליחו לברוח מתחנת הרכבת של אושוויץ לשם הגיעו עם משלוח יהודים ממונקאץ'. עדויות האם והבת נמסרו בנפרד, מבלי שהאחת ידעה על עדות השנייה, והן משלימות זו את זו. צבי ארז ערך ועימת את העדויות והוסיף הערות הבהרה.

בריחות מגטאות וממחנות: פרשת מחוז ז'שוב כדוגמה


קרקובסקי שמואל

קהילות וערים
יחסי יהודים פולנים
השמדה
הצלה
הסתתרות
ההיסטוריון ד"ר שמואל קרקובסקי, חוקר ביד ושם, מפרסם מחקר בנושא "בריחות מגטאות וממחנות: פרשת מחוז ז'שוב כדוגמה". ערב מלחמת העולם השנייה גרו באזור ז'שוב [Rzesow] כ-113,000 יהודים. לא ידוע כמה יהודים הצליחו להימלט לברה"מ, אך קרקובסקי מעריך, שבעת הגירושים הצליחו לברוח מהגטאות יותר מ-12,000 יהודים. יהודים המשיכו לברוח גם מהמחנות לעבודת כפייה. אמנם מתברר, לפי המחבר, שלרוב הבורחים לא היה כל סיכוי סביר לשרוד. רבים מהם הוצאו ממחבואיהם ונרצחו בו במקום, או הובלו לגיאיות הריגה מחוץ למקומות יישוב.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ברכה בשם חבורת מייסדי מורשת


חולבסקי שלום

מציינים את חנוכת בית מורשת בגבעת חביבה, שנערכה ביום ה', כ"א באדר תשנ"ח, 19.3.1998. יונת רטביין מספרת על יעודו של הבית ועל העבודה החינוכית המתבצעת בין כתליו. אנו מפרסמים את דברי הפתיחה בטקס חנוכת הבית מאת עמירה הגני מנהלת מורשת ואת ברכתו של שלום חולבסקי, מחבורת מייסדי מורשת. לדברים מצטרפים כמה תצלומים של הבית.

ברל כצנלסון בטרם השואה - לבחינת השקפותיו


טובין יהודה

הערכותיו והשקפותיו של ברל כצנלסון לגבי מצבו ועתידו של העם היהודי מעלייתם של היטלר והנאצים לשלטון ב-1933 ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה ב-1939- מהווים נושא לעיונו של יהודה טובין, מעורכי "ילקוט מורשת". מסתבר, כי כבר בסתיו 1938 פענח ברל את יעדיה האמיתיים של המדיניות הנאצית ל"פתרון בעיית היהודים". אלא שיתכן כי הוא לא העריך במלוא המשמעות את היקפה וממדיה של ההשמדה המאיימת. ההצלה והמשך קיומו של העם היהודי היו צמודים, אצל ברל, עם המעשה הציוני בארץ ישראל. מן היהודים בארצות החופשיות – תבע ברל למלא את חובתם, לא בהפגנות, אלא בסיוע אקטיבי ליישוב בארץ ישראל, שהוא הנושא העיקרי ובעצם גם היחידי בעמידה היהודית ובפתרון הבעיות של ההצלה. בפני היהודים שתחת השלטון הנאצי – מוצגת כפתרון המעשי להצלה רק העלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל, שהיא גם התשובה הממשית למדינות ההגבלות של "הספר הלבן" הבריטי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשבי הגרמני עם אבא פולני מובס


נפתלי קארצ'מר

נפתלי קארצ'מר שירת כחייל סדיר בדיביזיה הראשונה של הצבא הפולני והשתתף בקרבות עקובים מדם נגד הפולש הנאצי ונפל בשביו יחד עם חיילים פולנים אחרים. בשבי הסתיר את מוצאו והתחזה כפולני ועשה עם השבויים בעבודת כפייה אצל בעלי אחוזות גרמנים. מתוך ספרו שעוד יפורסם אנו מביאים פרק על אשר עבר עליו בימי השבי הראשונים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשובי מברה"מ [Mon Retour de l`URSS]


אריה וילנר

אריה וילנר היה חבר ההנהגה הראשית של השומר הצעיר בפולין ובין האחרונים שחזרו לווארשה מ"הריכוז השומרי" בווילנה. בשובו לווארשה באוקטובר 1941, חיבר וילנר סקירה על מצב היהודים בחלקים המזרחיים של פולין, שחיו תחת הכיבוש הסובייטי מספטמבר 1939 ועד לקיץ 1941, עת פלש הצבא הגרמני לברה"מ. וילנר גם דיווח על ראשית ההשמדה ביערות פונאר ליד וילנה, לאחר הכיבוש הגרמני. את הסקירה, הנקראת "בשובי מברה"מ" [Mon Retour de l`URSS], מסר וילנר ל"ארכיון רינגלבלום" והיא פורסמה לאחרונה ע"י המכון היהודי ההיסטורי בווארשה. אנו מביאים כאן לראשונה את התעודה בתרגומה לעברית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשולי ההערות


גרוסמן חייקה

קהילות וערים
התנגדות
הסטוריוגרפיה
חייקה גרוסמן מפרסמת תשובה כתגובה להערות של אהרון וייס [ראה גיליון זה - מס' 10].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשולי הוויכוח על אמונה לאחר השואה


שינדלר פסח

פסח שינדלר – דברים בשולי הוויכוח על האמונה לאחר השואה שפתח בו א. דונט.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשורה ומכתב מאושוויץ


גרגור יאחט

אנו מפרסמים גם מכתב שכתבה זהבה גולדברגר, אסירה במחנה אושוויץ, שנשלח לסלובקיה בשנת 1943, בו היא מתארת את חיי היהודים במחנה. המכתב הובא למנהיגים היהודים בסלובקיה על ידי חייל סלובקי, ששירת כשומר במחנה אושוויץ.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשורות המחתרת הבלגית


וייסבלום גיזה

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשליחות לארץ אויב


לופי אריה [ריקו]

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
הסטוריוגרפיה
פרטיזנים
הצלה
אריה לופי [ריקו], חבר קיבוץ שריד, שהיה צנחן בימי מלחמת העולם השנייה מפרסם את זכרונותיו על גיוסו למבצע הצניחה, תקופת המאסר בכלא הרומני וימי השליחות בקרב יהודי רומניה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשנת היובל למדינת ישראל - הרהורים


יהודה מימון-פולדק

יהודה מימון-פולדק נמנה עם חברי תנועת "עקיבא" בקרקוב, אשר שימשו גרעין ל"החלוץ הלוחם" – תנועת מחתרת שלזכותה נזקפו מבצעים נועזים נגד הנאצים. חברי המחתרת נאסרו, עונו קשה ורובם הוצאו להורג. פולדק הוא אחד המעטים שנותרו בחיים והוא נכלא באושוויץ. מיד לאחר השחרור הצטרף לתנועת ה"בריחה" ולארגון "הנקם". עם עלייתו ארצה נקלט בקיבוץ עין החורש יחד עם חבורת לוחמים ב"גרעין של אבא קובנר", אחר כך התגייס לפלמ"ח לפלוגה ימית. עם הקמת המדינה גויס לחיל הים הישראלי. בתקופת שירותו בחיל הים הושאל לתקופה מסוימת למשרד החוץ והוטל עליו לכהן כמזכיר ראשון בשגרירות ישראל בווארשה. פולדק גאה שזכה לחוג יובל שנים לקיום מדינת ישראל והוא מייחל שלקח השואה לא יישכח.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשרות הבריאות במחנה אושוויץ


וורל לודביג

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
מחנות עבודה ריכוז והשמדה
השמדה
הפתרון הסופי
הצלה
לודביג וורל, גרמני, מחסידי אומות העולם, אסיר מחנות ריכוז, מספר על עבודתו כחובש במחנות ושיטות ארגון העבודה של השירות הבריאותי במחנות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בשרות הצבא האדום וצבא פולין


רגינה ברודינגר

רגינה ברודינגר-שטוקהאמר – קיבוץ אפיקים, ילידת טלומאץ שבמזרח גאליציה, מביאה קטעים מיומנה, שנרשם על פיסות נייר ופתקים בשנות מלחמת העולם השנייה. כותבת היומן התגייסה בקיץ 1941 כאחות לצבא האדום, ולאחר שתי שנות שירות גורשה למכרות הפחם שליד נובוקוזניצק בסיביר. ב-1944 התגייסה לצבא הפולני שבמסגרת הצבא האדום, ובשורותיו הגיעה לפולין כאחות קרבית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בתוך עמה: קרקע הצמיחה של צביה לובטקין


בלה גוטרמן

המאמר "בתוך עמה" שכתבה ד"ר בלה גוטרמן, שהייתה האחראית על פרסומי יד ושם, מהווה חלק מביוגרפיה שהיא כותבת על צביה לובטקין, אחת מראשי המרד בגטו וארשה. המחברת משרטטת קווים לדמותה המופלאה של צביה כנערה בשטעטל בפולין, ואת הצטרפותה לתנועת הנוער 'פרייהייט דרור', ומתארת את המקום המרכזי שתפסה צביה בתנועה זו עוד לפני המלחמה, וזאת הודות לאישיותה הקורנת ומסירותה לעבודת התנועה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בתי הילדים בבודפשט הכבושה ב-1944 *


יצחק קשתי

יצחק קשתי, הוא פרופסור בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. בהרצאתו ביום העיון גולל קשתי את סיפור בתי הילדים בבודפשט הכבושה ב-1944, מפעל פרי יוזמתם של חברי תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. קשתי לא מצא שום תקדים בתולדות הקהילה היהודית בהונגריה למפעל החינוכי הזה, שמטרתו הייתה, הצלת ילדים יהודים בזמן השמדת יהודי בודפשט. לפי קשתי, מפעל בתי הילדים דמה בהיקפו לסך פעולותיו של ארגון 'עליית הנוער' בשנים בין 1933-1939. * במוצאי יום השואה תשמ"ד ולמחרתו, התקיים יום עיון מטעם אוניברסיטת תל אביב, מורשת, בית התפוצות, המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית, והעמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. יום העיון היה מוקדש לציון שישים שנה להשמדת יהודי הונגריה ולפעולות המחתרת של תנועות הנוער הציוניות שם. אנחנו מביאים בגיליון זה הרצאות עיוניות אחדות שנישאו ביום העיון.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בתי-הילדים – פיסת ארץ ישראל על אדמת גרמניה


ניבה אשכנזי

המאמר של ניבה אשכנזי, חברת קיבוץ מעגן מיכאל, הוא קטע מספר בנושא זה העומד לצאת לאור בהוצאת מוסד יד ושם. המאמר מתאר את הפעולה החשובה שנעשתה בבתי ילדים, שהוקמו בגרמניה לאחר המלחמה ע"י ארגונים ציונים בכלל ותנועות הנוער בפרט, כדי לעבוד עם הילדים ששרדו את אימי המלחמה - רבים מהם ללא מסגרת משפחתית, וילדים שאיבדו את כל שנות בית הספר. המחברת מתארת את הפעולות שנעשו ע"י צוותי בתי-הילדים, על מנת להתמודד עם בעיות בריאות ובעיות נפש של הילדים, והיא משבחת את עבודתם של המדריכים, צעירים לא מנוסים, שהיוו את חוט השדרה של הפעולה החינוכית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

בתי-ילדים על אדמת אירופה


שלמה בר-גיל

ד"ר שלמה בר-גיל מפרסם פרק נוסף ממחקרו על השיקום והקליטה החינוכית של ילדים ונערים משארית הפליטה באירופה על ידי עליית הנוער והתנועה ההתיישבותית, 1949-1945. נושא המאמר הוא בתי ילדים על אדמת אירופה. הקמת בתי ילדים באירופה באה לענות לצרכים מיוחדים של אותם ימים של טיפול בילדים ניצולים, וביניהם יתומים רבים, ושיקומם לקראת עלייתם לארץ. בתי ילדים נוסדו על ידי ארגונים שונים וכן ע"י תנועות הנוער החלוציות. שליחי עליית הנוער הגיעו לאירופה שלאחר המלחמה באיחור ניכר, כאשר בתי הילדים כבר היו קיימים והם הצטרפו לתהליך החינוכי ונטלו על עצמם תפקידי ניהול ודאגה לתכנית הלימודים. המאמר דן במוסדות במדינות אחדות – פולין, גרמניה, צרפת ואיטליה, המיצגים דגמים שונים של בתי ילדים. בתי הילדים לניצולי שארית הפליטה הם אחד הפרקים הקשים והמפוארים בתולדות החינוך היהודי בזמן החדש.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גביית עדות מקברן-בכפייה יעקב גרויאנובסקי, איזביציה, קולו חלמנו


שאול אלישבע

מנחם שלח, חבר קיבוץ משמר העמק וחוקר ביד ושם, דן במחקרו בסירובם של השלטונות הבריטיים לסייע בהצלתם של פליטים יהודים ביוגוסלביה, אשר הגיעו לאזורים ששוחררו על ידי הפרטיזנים. בהסתמך על מסמכי משרד החוץ ומשרד המלחמה הבריטיים, הוא מגיע למסקנה כי הדבר נבע מקשיחות ביורוקראטית על רקע מדיניות בריטית כוללת, שחששה מריכוז יתר של פליטים יהודים בדרום איטליה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גדוד הפרטיזנים היהודים "פארויס" ביערות ביאליסטוק


סרגיי שמריהו ברנקר

סרגיי שמריהו ברקנר, כיום פרופסור ללשון האנגלית במכון הפדגוגי של האוניברסיטה בוורונייז', רוסיה, הוא יליד ביאליסטוק והיה חבר בארגון האנטי פאשיסטי המחתרתי בגטו. לפי הוראה שקיבל יצא ליער ולחם כפרטיזן בשורות הגדוד היהודי "פארויס". הוא מילא תפקידים חשובים כסייר וכקשר עם הגטו ועם הצד הארי שבעיר. הדברים המתפרסמים כאן הם פרק מתורגם מרוסית מתוך חיבור אוטוביוגרפי שעדיין לא ראה אור.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial