מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

א - ביוגרפיות באות א'

אֶדֶלמן, מארֶק – יליד ורשה. מפעילי ה"בונד". ממקימי מחתרת "צוקונפט" בגיטו ורשה. חבר מיפקדת אי"ל. בינואר-אפריל 1943 – מפקד שטח המברשתנים. עם היוצאים בתעלות הביוב ב-10 במאי. ספרו - “הגיטו לוחם" (פולנית), הוצאת מרכז "הבונד", ורשה, 1945.

 

אֶדֶלשטיין, צבי – יליד ורשה, חבר "דרור". לחם במרד אפריל בשטח טאבאנס-שולץ, בפלוגתו של בנימין ואלד. אחר הקרבות עבר לצד הארי. נרצח בידי הגרמנים. בן עשרים ואחת.

 

אֶדֶלשטיין, מישה – יליד קאליש. מפקד קבוצת המחתרת בגיטו פובורסק, וולין. מראשוני הפרטיזנים היהודים. נפל בקרבות.

 

אַדלר, הֶרמן – משורר יהודי-גרמני. עם סיפוח אוסטריה ברח לצ'כוסלובקיה ומשם לפולין. בימי המלחמה – בגיטו וילנה. קשר את המחתרת החלוצית עם תת הקצין הגרמני אנטון שמידט, ידיד היהודים. כיום בשוויצריה. מספרי שיריו על השואה: Gesange aus der Stadt des Todes (הספר תורגם לעברית בידי בן-ציון בנשלום, שירים בודדים בידי משה בסוק);

Balladen der Gekreuziglen Auferstandenen Verachtetn תירגם לגרמנית "דאס ליד פון אויסגעהרגטן יידישן פאלק" לי. קצנלסון.

 

אדמוביץ', אירנה – פולניה. קאתולית אדוקה. חברת ההנהגה הראשית של תנועת הצופים הפולנית. קיימה קשרים עם השומר הצעיר ו"דרור"; יצאה בשליחותן לוילנה, קובנה ושאוולי. בעזרתה נקשרו הקשרים הראשונים עם א.ק. בורשה. בימי מרד אפריל ניסתה, ללא הצלחה, יחד עם היידוק, מראשי הצופים הפולנים וקצין א.ק., לגייס עזרה לגיטו. חיה בפולין.

 

אוֹבֶּרשטין, יוסף – יליד לודז'. מאנשי "דרור" בגיטו ורשה. חבר פלוגת אי"ל בפיקודו של חנוך גוטמן. לחם בשטח המברשתנים ובגיטו המרכזי. אחרי המרד – ביערות וישקוב. נפל בקרב. כבן עשרים.

 

אוֹבּוּגוֹב, אוֹלֶק – יהודי בן אודסה, קצין הצבא האדום. ממארגני הפרטיזנקה הסובייטית בוולין ובפולאֶסיה. ראש הפרשים-הסיירים בחטיבת ביאגמה-פיודורוב. עזב את החטיבה מחמת סירובם של המפקדים לקחת עמהם בעקירתם לשטחים אחרים את היהודים הבלתי מסוגלים ללחימה. אירגן פלוגת פרטיזנים יהודים, וב-3 במאי 1943 הגן עליהם מפני התקפת הפורעים הבאנדאראים. בחיים.

 

אווֶרבּוּך, אייזיק – יליד וילנה. חבר פ.פ.א. נתגלה כבוגד ומשתף-פעולה עם הגסטאפו. נרצח בידי הגרמנים.

 

אוֹזֶ'ך, מאוריצי – מראשי ה"בונד" בגיטו ורשה, עורך פירסומי המפלגה במחתרת. הסתייג מפעולות הגנה עצמאיות של המחתרת היהודית. בימי האקציה הגדולה עזב את הגיטו, וכנתין אחת הארצות הדרום-אמריקאיות ניסה לעבור לסלובקיה, אך נאסר, נחבש בפאביאק ונורה. כבן חמישים.

 

אוסטשֶגה, אברהם – פסל. מעבודותיו: “אוהל-פרץ" בבית הקברות בגאנשה אשר בורשה, ומצבת המשורר לייב ניידוס בגרודנה. מידידיו הותיקים של יצחק קצנלסון. ניספה בגיטו ורשה בימי האקציה הגדולה.

 

אופּוֹצ'ינסקי, פרץ – עתונאי וסופר, יליד ליטומירסק הסמוכה ללודז'. מפכילי פועלי ציון-צ.ס. במחתרת בגיטו ורשה. מעוזריו הקרובים של עמנואל רינגלבלום ב"עונג שבת". בגניזת "עונג שבת" נשתמרו שלושה עשר כתבי יד שלו. בן ארבעים ושמונה בהירצחו על ידי הגרמנים. כתביו מלפני המלחמה – ניו יורק, 1951, הוצאת אחותו אופאר-אופוצ'ינסקי. חיבורו "רעפארטאזשן פון ווארשעווער געטא" – הוצאת "יידיש-בוך", ורשה 1954.

 

אוֹרבַּך, מרדכי – ממארגני תנועת "הנוער הציוני" במחתרת בורשה. נציג הנוער הציוני בקואורדינציה של התנועות החלוציות. בסתיו 1942 יצא לרובע הארי, ושם נעלמו עקבותיו.

 

אוֹרבַּך, רחל – סופרת. השתתפה בעבודת "עונג שבת". מנאמני הועד היהודי הלאומי בצד הארי. פעלה להצלת יהודים. מחיבוריה על תקופת השואה: “בשדות טרבלינקה" (יידיש), “המרד בגיטו ורשה" (יידיש). “בחוצות ורשה", 1939-1943 (עברית), הוצאת "עם עובד", תשי"ד. בארץ.

 

אושרובסקי, איזיוֹ - חבר ארגון המחתרת בגיטו באראנוביץ', אחר כך – פרטיזן ביערות. בדצמבר 1942 התקיף עם משה זילברמן את תחנת המשמר, אך נפצע קשה ברגליו. הובא לחקירה, עמד בעינויים. הומת.

 

אטלס, יחיאל, ד"ר (באמת שמו: יחזקאל) – מפקד פרטיזנים יהודים. בפרוץ המלחמה עקר מעיירת מולדתו שבסביבות לודז' לקוזלובשצ'יזנה, בספר המזרחי. אחרי השחיטה בעיירה, במאי 1942, התקשר עם הפרטיזנים הסובייטיים הבודדים ששוטטו בסביבה. אסף את הנוער היהודי, פליטי העיירות הסמוכות, והקים פלוגה יהודית לוחמת. רכש נשק. התבלט כמפקד מחונן וכמארגן בעל מרץ. התקיף את משמרות הגרמנים בבסיסיהם. ריפא פרטיזנים פצועים ואיכרים. שמו נישא כאגדה ברחבי יערות בילורוסיה. גיבור ברית המועצות. נפל בקרב עם הגרמנים בשלהי 1942. כבן שלושים ושתיים.

 

אייגר, אברהם – איש "דרור", חבר פלוגת אי"ל באוֹסטרוביאֶץ. הגיע לורשה עם קבוצתו של ברל ברוידה בסוף 1942. לחם בשטח המברשתנים ובגיטו המרכזי. נפל ב-1 במאי 1943. כבן עשרים.

 

אייזנשטיין, מאנֶיק – מפעילי "עקיבא", חבר מיפקדת אי"ל בקראקוב. נהרג ב-20 במרץ 1943.

 

אֶלטֶרמן, חנן – ממארגני המחתרת בעיירתו קראסנה והפרטיזנקה היהודית בבילורוסיה הצפונית-מערבית. מפקד הסיירים בגדוד "קוזניאצוב". באמצע 1944 נפצע קשה בקרב עם הגרמנים ומת בה בשנה במינסק.

 

אלטמן, טוסיה – ילידת ולוצלאבק. מראשי השומר הצעיר במחתרת. חזרה מוילנה לורשה מיד לכניעת הבירה והתחילה בארגון התנועה. עשתה בשליחותה ברחבי הגנרל גוברנמן, בערי פולין המסופחות לרייך ובאוסטלאנד. בימי האקציה הגדולה בגיטו ורשה – במשלחת "החלוץ" ואי"ל בצד הארי. במרד אפריל היתה מוסרת בחשאי ידיעות מהגיטו הלוחם לפראניה באֶאטוס שבצד הארי באמצעות מכשיר טלפון של בתי המלאכה של התעשיין הגרמני בראואר. ניצלה מהבונקר שבמילא 18. בקבוצת הלוחמים שהגיעו ב-10 במאי דרך תעלות הביוב לחורשת לומיאנקי. סודרה, עם עוד לוחמים, בבית החרושת לצאלולואיד, ברחוב "לליסטופאד 11 בפראגה-ורשה. בדליקה שפרצה בבית החרושת ב-24 במאי 1943, נכוותה קשה, נתפסה על ידי הגסטאפו ומתה מות-עינויים, במסדרון בית החולים. בת עשרים וחמש.

 

אֶלסטֶר, פולה – ילידת ורשה. חברת פועלי ציון שמאל. מפעילי הגוש האנטי-פאשיסטי בגיטו ורשה. בימי מרד אפריל גורשה לפוניאטוב, נמלטה וחזרה לורשה בעזרת הקשרים אמיליה קוסובאֶר ותיאודור פאיאֶבסקי (פולני). נציגת המחתרת היהודית ב-ק.ר.נ. שבמחתרת. נפלה בימי המרד הפולני בורשה. כבת שלושים וחמש.

 

אֶלסטֶר, בֶלה – חברת פועלי ציון שמאל. קשרית הועד היהודי הלאומי ואי"ל בצד הארי בורשה. אחותה של פולה. כיום בארץ.

 

אלפרוֹביץ, ברל – מפעילי המחתרת בניאֶסביאֶז'. הבריח נשק לגיטו. ב-1942 יצא ליערות. נפל בהתנגשות עם גרמנים.

 

אלתרמן, שלמה – מפעילי "דרור" בגיטו ורשה. נלחם בשטח המברשתנים ובגיטו המרכזי. בין היוצאים מהגיטו ב-8 במאי 1943. פרטיזן ביערות וישקוב. נפל בקרב עם הגרמנים. כבן עשרים ושלוש.

 

אֶנטין, שלמה – יליד דרוהיצ'ין הסמוכה לפינסק. מפעילי "הנוער הציוני" בגיטו וילנה. חבר המשלחת שהביא לורשה ידיעות מוסמכות ראשונות על השמדת היהודים. מילא שליחויות מסוכנות מטעם המחתרת. באפריל 1942 נתפס על ידי הגסטאפו במאלקין, נחבש בפאביאק, נרצח בספטמבר 1942. בן עשרים ושש.

 

אנילביץ', מרדכי – מפקד הארגון היהודי הלוחם בורשה. מראשי השומר הצעיר במחתרת בגנרל גוברנמן בפרוץ המלחמה נדד לוילנה, באביב 1940 חוזר בשליחות תנועתו לורשה. מרצה בסמינרים החשאיים, מעורכי עתונות התנועה. בקיץ 1942 עושה בזגלמביה ומעורר ללחימה. חוזר לורשה אחרי האקציה הגדולה. עם הצטרפות כל הכוחות הפעילים לאי"ל, מונה מפקדו וראש המחלקה הארגונית. במרד ינואר לחם בראש פלוגתו בקרן רחובות זאמנהוף וניסקה וניצל יחיד מידי הגרמנים. עד מרץ מפקד הגיטו המרכזי. פעיל בועד היהודי הלאומי ובועד התיאום. במרד אפריל נמצא בבונקר המרכזי במילא 18. כאן מצא מותו ב-8 במאי עם מאה ויותר לוחמים נצורי אויב. בן עשרים וארבע.

יומנו העברי מתקופת המלחמה אבד, כנראה, בבונקר במילא 18.

רחובות בערי פולין ובארץ נקראים על שמו. כן הנציח שמו הקיבוץ יד מרדכי.

 

אסטריד (שמה האמיתי: זוֹשיה מילאֶר) – חברת השומר הצעיר קשרית אי"ל בצד הארי בורשה. חברה לפעולה לטוביה שיינגוט (טאדאק). אחרי מרד אפריל הצטרפה לפלוגת פרטיזנים פולנית בסביבות מאזריץ', ומאז נעלמו עקבותיה.

 

ארבּוֹּז, חיים – יליד ורשה. חניך השומר הצעיר. חבר אי"ל בגיטו ורשה. השתתף בהצתת מפעלי התעשיין הגרמני האלמאן. במרד אפריל נלחם בשטח טאבאנס-שולץ. אחרי המרד – פרטיזן ביערות וישקוב. נרצח עם כל חברי פלוגתו של מרדכי גרובאס על ידי חיילי א.ק. כבן עשרים ושתיים.

 

ארטשטין, זכריה – חבר "דרור" במחתרת בעיר מולדתו פרוּשקוֹב, ואחר כך – בורשה. יולי-ספטמבר 1942 הכין עם מרדכי טננבוים את התגוננות קיבוץ צ'ארניאקוב. אחרי קרבות ינואר – מפקד פלוגה לוחמת של אי"ל. במרד אפריל התקיף בעוז נפש בראש פלוגתו את הגרמנים בקרן גאנשה-נאלאבקי והדפם מן הגיטו. מנותק מן הקבוצות שיצאו את הגיטו ב-8 במאי, ביקש להבקיע לו דרך יציאה ונפל. פרטי מותו אינם ידועים. כבן עשרים.

 

אֶרליך, אליהו – יליד ורשה. מפעילי פועלי ציון שמאל. חבר אי"ל בגיטו ורשה. לחם בשטח המברשתנים ובגיטו המרכזי. אחרי היציאה בתעלות הביוב – פרטיזן בסביבות וישקוב. נפל במרד הפולני.

 

ארצ'ינסקי, מארֶק – פולני. מראשי הזרם הדמוקרטי במחתרת. הגדיל לעשות להצלת יהודים. גזבר "המועצה לעזרת יהודים". חבר ק.ר.נ. בפולין הדמוקרטית-העממית.

 

אש, נתן – מזכיר מפלגת הציונים הכלליים "על המשמר" בפולין. ממזכירי יי.ס.א. בגיטו ורשה. ברח מורשה בימי האקציה הגדולה. פרטי מותו לא ידועים.

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial