מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ב - ביוגרפיות באות ב'

באֶאטוס, פרניה – ילידית קונין. חברת "דרור". קשרית בצד הארי. הגיעה בסוף 1942 עם פלוגת אי"ל מאוסטרוביאץ לורשה. בימי מרד אפריל קיימה קשר טלפון מחדרה עם הגיטו הלוחם. השתתפה בארגון הוצאת הלוחמים. ב-12 במאי 1943, אחרי פעולות ההצלה המוצלחות, איבדה עצמה לדעת. פרטי מותה לא ידועים. כבת שבע עשרה.

 

באומוולד (“בוּניוֹ") - חבר בית"ר. מפעילי אי"ל בברודי. נפל בקרב עם הגרמנים.

 

בכרז', מרדכי – מאנשי "דרור" בגיטו באנדין. חבר הקיבוץ. עם הקבוצה שיצאה ביוני 1954 לפרטיזנקה. הוסגר על ידי הקשר הפולני לגסטאפו.

 

בלבן, מאיר שמואל, פרופסור – היסטוריון. יליד לבוב. מנהל בית המדרש לרבנים "תחכמוני" ומרצה להיסטוריה במכון למדעי היהדות בורשה. בעל חיבורים היסטוריים מרובים ביידיש, עברית, פולנית, גרמנית ורוסית. בגיטו ורשה נצטווה על ידי הגרמנים למיין את הספרים המופקעים והאסופים מספריות ציבוריות ופרטיות בימי האקציה הגדולה. נפטר בשלהי 1942. בן שישים וחמש.

 

באס, שלום (רדיאֶצקי) – מורה בבית הספר היהודי בז'אֶטל  הסמוכה ללידה. מראשוני הפרטיזנים היהודים ביערות ליפיאֶצ'אני בגדוד "וורושילוב". לוטננט בצבא האדום. עם הקמת הגדוד היהודי של הירש קאפלינסקי הצטרף אליו, הואשם על ידי מפקדו הקודם בבגידה והומת.

 

בקלצ'וק, אפרים – מראשוני הפרטיזנים היהודים בפולאֶסיה. סגן מפקד גדוד "וורושילוב". על יד הגדוד היה קיים מחנה משפחות יהודי, ובו למעלה משלוש מאות וחמישים נפש; כמאתיים וחמישים ניצלו.

 

בּרן, דבורה – ילידת קובל. מאנשי "דרור" והקומונה בדז'יאֶלנה. חברת אי"ל בגיטו ורשה. נלחמה בפלוגתו של חנוך גוטמן בשטח המברשתנים. ואחר כך – בגיטו המרכזי. נפלה בקרב ב-3 במאי 1943. כבת עשרים ושלוש.

 

בּרש, אפרים – ראש היודנראט בפועל בגיטו ביאליסטוק. מילא אחר פקודות הגרמנים ועם זאת שיתף פעולה עם המחתרת היהודית. העמיד לרשותו של מרדכי טננבוים מעבדות ומומחים לייצור כלי נשק. העביר על ידי טאֶמה שניידרמאן סכום כסף גדול לצרכי אי"ל בורשה. נרצח בידי הגרמנים. כבן חמישים ואחת.

 

בּרטושֶבסקי, ולדיסלב – נציג פ.או.פ. (ראה) במועצה לעזרת יהודים.

 

בֶּרלינסקי, הירש – יליד לודז'. מפעילי פועלי ציון שמאל בגיטו ורשה. ממקימי מחתרת הנוער. חבר מיפקדת אי"ל. בימי מרד אפריל נלחם בשטח המברשתנים, ואחר כך – בגיטו המרכזי. אחרי היציאה בתעלות הביוב הצטרף לפלוגת אי"ל ביערות וישקוב וחזר לורשה. נפל במרד הפולני. כבן שלושים וחמש.

 

בֶּרנסון, ליאון – עורך דין יהודי נודע בפולין. הופיע בהרבה משפטי מהפכנים ברוסיה הצארית, בפולין – מגינם של אסירי בריסק, ראשי ה"צאֶנטרולאֶב". מת בגיטו ורשה משבץ הלב.

 

בֶּשקין, ראשה – ילידת דאֶראֶצ'ין. סיירית בגדודו של בולאק, ביערות בילורוסיה. נפצעה בקרב עם אנשי ולאסוב ביערות ליפיאצאני.

 

בּוֹברוב, דויד – יליד פינסק. מפקד הגדוד היהודי בפולאסיה על שם קאגאנוביץ, שהוקם ביולי 1942. מת ביער במאי 1944. בן שלושים ושלוש.

 

בוגדוש, ישראל – יליד עיירה במחוז אוסטרולאנקה. פרטיזן מצטיין בפלוגתו של דוקטור יחיאל אטלאס. בימי הכיבוש הגרמני – בגיטו סלונים.

 

בוּז'יקובסקי, טוביה – ממקימי מחתרת "דרור". מפעילי אי"ל בגיטו ורשה. בימי מרד אפריל נלחם בגיטו המרכזי. בארץ. ספרו: “צווישן פאלנדיקע ווענט", הוצאת "החלוץ", ורשה. עברית: “בין קירות נופלים", תרגום מ. בסוק, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"י.

 

בּוּכהוֹלץ, יאנינה – פולניה, מחברת ספרים בתחום הפסיכולוגיה. מנאמני המחתרת היהודית בצד הארי. השתתפה בפעולות הצלת יהודים בורשה.

 

בּוֹציאן, צפורה – חניכת "פרייהייט", מפעילי "דרור" בבאנדין. חברת אי"ל. ניספתה בבונקר המתגונן, ב-3 באוגוסט 1943. כבת עשרים וארבע.

 

בּוֹראקס, אֶדאֶק – יליד קאליש. חבר השומר הצעיר. מפעילי המחתרת בגיטו וילנה. בדצמבר 1941 – במשלחת התנועות החלוציות לורשה שהביאה ידיעות על השמדת היהודים בשטחי המזרח. ממקימי פ.פ.א. בוילנה. בשליחות תנועתו פעיל בביאליסטוק בהקמת כוח יהודי לוחם. אחרי התגוננות ה-5 בפברואר 1943 גורש לטרבלינקה. לפי השמועה קפץ בדרך מהרכבת. פרטי מותו לא ידועים. כבן עשרים וחמש.

 

בּוֹרביץ', מיכאל (בורוכוביץ', מקסימיליאן) – סופר יהודי פולני. חבר פועלי ציון (צ.ס.). ממארגני המחתרת במחנה יאנוב בלבוב. נמלט לקראקוב בעזרת קשרים פולנים שליחי "המועצה לעזרת יהודים" בקראקוב. מפקד פרטיזנקה של המפלגה הסוציאליסטית הפולנית, במחוז מיאֶכוב. כמה משיריו שנכתבו במחנה פורסמו ב-1944 ב-”Z Otehiani” (“ממעמקים”) הוצאת “הועד היהודי הלאומי” בורשה. מחיבוריו על תקופת השואה: “הספרות במחנות” ו-"אוניברסיטת הרוצחים” (פולנית), קובץ שירים “פנים אל פנים עם המוות” (פולנית), “ארישע פאפירן” (יידיש). בין הניצולים. בצרפת.

 

בּוֹרובסקה, חיאֶנה – חברת הועד של המפלגה הקומוניסטית בוילנה. ממארגני פ.פ.א. הקומסיאר הפוליטי בחטיבת הפרטיזנים היהודים ביערות רודניקי. בחיים.

 

בּוֹרנשטיין, אלפרד, ד”ר – כלכלן ועתונאי. בגיטו ורשה התקרב לחוגי המחתרת. אחרי האקציה הגדולה יצא לצד הארי והשתתף בפעולות “המועצה לעזרת יהודים”. באמצע 1943 הוסגרו הוא ואשתו על ידי סחטנים לידי הגסטאפו ונרצחו. בן חמישים ושתיים.

 

בורנשטיין, האנקה – ילידת באנדין. מראשי “גורדוניה”. ממקימי המחתרת החלוצית בזגלמביה. ניספתה באקציה האחרונה בבאנדין באוגוסט 1943.

 

בּוֹרנשטיין, שמואל -  פרטיזן בפלוגת דוקטור יחיאל אטלאס. בפרוץ המלחמה ברח מעיר מולדתו לודז', מקום שהיה מפעילי “החלוץ”, לדאראצ'ין הסמוכה לסלונים. מורה בבית הספר המקומי. בארץ. ספרו - “פלוגת הדוקטור אטלאס”, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש”ח.

 

בּיילסקי, טוביה – עם אחיו זוסיה ועשהאל – מראשוני הפרטיזנים היהודים בבילורוסיה. מפקד הגדוד היהודי "קאלינין" ביערות נאליבוקי. הקים "מחנה משפחות" ודאג לקיומו. העניש את האיכרים האנטישמיים שהתאכזרו ליהודים, פליטי האקציות. אחר השחרור יצא מהיערות ועמו אלף ומאתיים נפש. בארץ.

 

ביילסקי, זוסיה – חבר מטה הגדוד "אורז'אניקידזא". מפקד שיירות הסיירים-הפרשים. בין הניצולים.

 

ביילסקי, עשהאל – מפקד פלוגה של סיירים-פרשים בחטיבת "קירוב". אחרי שחרור האזור, שבו פעל, התגייס לצבא האדום. נפל בקרבות בפרוסיה המזרחית, ליד קאניגסברג.

 

ביג, אסיקה – ילידת וילנה. חברת ה"בונד". קשרית פ.פ.א. בשעת התנגשות עם משמר גרמני בספטמבר 1943, ביציאה מתעלות הביוב ליער, נתפסה ונתלתה קבל-עם. בת עשרים ושתיים.

 

ביגֶלמן, מנחם – יליד ורשה. חניך החלוץ הצעיר. איש הקומונה בדז'יאלנה. חבר אי"ל בגיטו ורשה. באפריל 1943 נלחם בפלוגתו של ברל ברוידה בגיטו המרכזי. מהמעטים שניצלו ב-8 במאי מהבונקר במילא 18. נפל ב-10 במאי בהתנגשות עם הגרמנים, שעה שניה להבקיע לו דרך מתעלות הביוב לצד הארי. כבן עשרים וארבע.

 

בּילֶצקה, חסיה – ילידת גרודנה. חניכת השומר הצעיר. קשרית אי"ל בביאליסטוק. חברת הועד האנטי-פאשיסטי. ניצולה. בארץ.

 

בילק, יאנֶק – יליד ורשה. חניך "צוקונפט". חבר אי"ל בגיטו ורשה. בימי אפריל נלחם בשטח המברשתנים, ואחר כך בגיטו המרכזי. עם היצאים מהגיטו הבוער ב-10 במאי 1943. נפל במרד הפולני.

 

בּירמן, צפורה – ילידת רוזישצ'ה, וולין. חניכת החלוץ הצעיר. חברת אי"ל בגיטו ביאליסטוק. נפלה בהגנת הגיטו, אוגוסט 1943. אחר המלחמה נתגלו עם עזבונו של מרדכי טננבוים גם רשימותיה.

 

בּלנק, מארֶק – יליד ורשה. ממדריכי "גורדוניה" בגיטו. חבר אי"ל. בימי מרד אפריל לחם בשטח המברשתנים ואחר כך – בגיטו המרכזי. נפל בראשית מאי. בן עשרים ואחת.

 

בּלוך, ליפא – יליד אוקראינה. מראשי הציונים הכלליים (“על המשמר") בפולין. מנהל הלשכה הראשית של קק"ל. מפעילי יי.ס.א. בגיטו ורשה. ממקימי "תקומה". מרצה בסמינרים של התנועות החלוציות במחתרת. עם הקמת אי"ל – חבר הועד האזרחי שעל יד ועד התיאום היהודי. בימי מרד אפריל גורש למחנה העבודה בקראשניק, בו הקים ועד סתרים שקיים קשרים עם ה"ועד היהודי הלאומי" בורשה. ביולי 1944 גורש לפלאשוב ומשם למאטהואזן. פרטי מותו לא ידועים. כבן חמישים וחמש.

 

בלום, אברשה (אברהם) – יליד וילנה. מראשי ה"בונד" במחתרת בורשה. נאבק במפלגתו להקמת כוח יהודי לוחם מאוחד, בניגוד לדעתו של מאוריצי אוז'אך. יחד עם מאראק אדאלמאן ניהל משא ומתן על הצטרפות מפלגתו לאי"ל, מן המכריעים במתן התשובה החיובית. חבר הנשיאות של ועד התיאום היהודי. ב-10 במאי 1943 – עם היוצאים מתעלות הביוב לצד הארי. ימים ספורים לאחר מכן הוסגר, על ידי שוער הבית בו מצא מקלט, לידי סחטנים. בנסותו להימלט דרך החלון מן הקומה השלישית נפל ונפצע. נתפס ונמסר לידי המשטרה הפולנית והגסטאפו. כבן שלושים ותשע.

 

בּלומֶנפרוּכט, הארי – יליד סוסנוביאֶץ'. בצעירותו יצא עם הוריו לוינה וחזר ב-1936 לפולין. מפעילי "הנוער הציוני" בזגלמביה. נשלח על ידי המחתרת החלוצית להפקיע נשק מידי גרמני. נתפס. עמד בעינויים. כבן עשרים ושתיים.

 

בּלוֹנֶס, יוּרֶק – יליד ורשה. חניך "צוקונפט". מפקד פלוגת אי"ל בגיטו ורשה. במרד אפריל נלחם בשטח המברשתנים, ואחר כך – בגיטו המרכזי. ב-8 במאי – עם הנכנסים לתעלות הביוב, חזר והתקשר עם הקבוצות שנשארו בגיטו. כעבור יומיים נפל בנסותו להבקיע לו דרך לצד הארי. כבן תשע עשרה.

 

בּלוּשטיין, יצחק – יליד ז'יראדוב. חניך "פרייהייט". מפקד פלוגת אי"ל בגיטו ורשה. במרד אפריל נלחם בגיטו המרכזי. בצאת הלוחמים מתעלות הביוב לצד הארי – נשאר עם פלוגות זכריה ארטשטיין ויוסף פארבאר בגיטו הבוער. פרטי מותו אינם ידועים. כבן עשרים.

 

בראוּזה, משה – מפעילי בית"ר. יליד ליטא. בימי הכיבוש הגרמני – בגיטו וילנה. חבר פ.פ.א. השתתף בפיצוץ רכבת חיילים. פרטיזן ביערות נארוץ'. נפל בהתנגשות עם גרמנים ב-8 באוקטובר 1943.

 

בּרנדֶס, צבי – מפעילי השומר הצעיר במחתרת. ממקימי החווה החקלאית בעירו, ז'ארקי, ואחרי חיסולה – מגיע לבאנדין. ממארגני ההתגוננות בזגלמביה. חבר מיפקדת אי"ל בבאנדין. בימי חיסול העיר נתפס על ידי הגרמנים, ניסה להימלט מידיהם ונרצח ב-7 באוגוסט 1943. כבן עשרים ושש.        

 

בּרנדשטֶטֶר, מיכאל – בנו של סופר ההשכלה מרדכי דויד. מורה בבתי ספר תיכוניים בלבוב, ואחר כך בלודז'. בגיטו ורשה – מפעלי יי.ס.א. ומורה בבית ספר "תרבות"במחתרת. נרצח על ידי הגרמנים ב-18 בינואר 1943. בן חמישים וארבע.

 

בראסלאב, שמואל – יליד מוסקבה. מראשי השומר הצעיר בגיטו ורשה. עורך עתונות התנועה. מרצה בסמינרים. מפעילי “עונג שבת”. ממקימי אי”ל בגיטו ורשה וחבר המיפקדה הראשונה. ממארגני הצתת הבתים המפונים בימי האקציה הגדולה. נרצח ברחוב גאנשה, בלכתו לחקור לגורלו של יוסף קפלן. בן עשרים ושתיים. נקבר במגרש הספורט “סקרא”, ליד בית העולם היהודי בגאנשה.

 

בּרֶסלין, אליעזר – מפעילי הקבוצה הלוחמת בעיר מולדתו מיר. פרטיזן ביערות. בין הניצולים. בארץ.

 

בּרוידה, ברל – יליד סלונים. חניך “פרייהייט”. ממקימי תנועת “דרור” בגיטו ורשה. בסתיו 1941 מארגן הקיבוץ באוֹסטרוביאֶץ. בסוף 1942 מקים במקום סניף אי”ל, ואחרי פעולות שנכשלו מגיע עם פלוגתו לורשה. בינואר 1943 נתפס על ידי הגרמנים וגורש לטרבלינקה, קופץ בדרך מהרכבת וחוזר לגיטו. מפקד פלוגה באי”ל. באפריל נלחם בראש פלוגתו בגיטו המרכזי, בהגנת הרחובות מילא-זאמנהוף. התאבד ב-8 במאי, בבונקר במילא 18. כבן עשרים ושמונה.

 

בּרוּסקין, אהרון (פּאבל) – יליד ורשה. חבר פ.פ.ר. מפקד פלוגת אי”ל בגיטו ורשה. במרד אפריל נלחם בגיטו המרכזי. ב-7 במאי יצא עם קבוצת לוחמים דרך תעלות הביוב כדי להתקשר עם מפקד אי”ל בצד הארי. נתקל במארב גרמני, נתפס ונרצח.

 

בּרמן, אדולף (אברהם) – מראשי פועלי ציון שמאל בגיטו ורשה. ממנהלי "צאֶנטוס". מפעילי הגוש האנטי-פאשיסטי. חבר הועד היהודי הלאומי וועד התיאום היהודי בצד הארי. מזכיר ה"מועצה לעזרת יהודים". בין הניצולים. בארץ.

 

ברמן, בתיה, לבית טמקין -  ילידת ורשה. ספרנית. מפעילי פועלי ציון שמאל בגיטו. בימי האקציה הגדולה עוברת לצד הארי. על אף חזותה היהודית מתייצבת לפעולות ההצלה. מראשוני הפעילים ב”מועצה לעזרת יהודים”. מנהלת תא-עזרה בועד היהודי הלאומי. לאחר השחרור שוקדת על איסוף ספרי אידיש ועברית. יוזמת העברת ספרים לארץ, מתנה לאוניברסיטה העברית בירושלים. עלתה לארץ. מתה בחליה ב-29 באפריל 1953 ספרה “יומן במחתרת”. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשט”ז.

 

ברנר, ליבֶּר – מורה. מפעילי ה”בונד” בגיטו צ'נסטוחוב. מאנשי המחתרת במחנה הרכיזו “האסאג”. חי. בפולין. ספרו: “ווידערשטאנד און אומקום אין טשענסטאכאווער געטא”.

 

ברנר, מינקה – מאנשי “עקיבא” בגיטו קראקוב. חברת אי”ל. נפלה בידי הגרמנים ונחבשה בבית הסוהר האֶלצלוב. ב-19 במרץ 1943 נשלחה לאושוויץ, ושם ניספתה.

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial