מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ח - ביוגרפיות באות ח'

חבויניק, אברשה – מנאמני רעיון ההתגוננות האקטיבית בגיטו וילנה. ממקימי פ.פ.א. ביציאה מתעלות הביוב, בדרך ליער, התנגש הוא, אסיקה ביג ויענקל קפלן במשמר גרמני, נתפסו והועלו לתלייה, ספטמבר 1943. כבן שלושים ושש.

יליד העיירה רוז'אני, ליד סלונים. חבר מפלגת ה"בונד". בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה של וילנה.

 

חולבסקי, שלום – יליד לידה. מפעילי השומר הצעיר בוילנה. מורה. בימי המלחמה – ממקימי אירגון המחתרת בגיטו ניאסביאז'. פרטיזן ביערות נאליבוקי. אחרי השחרור – ממארגני פח"ח בפולין ובגרמניה. כיום בארץ.

 

חוֹלוֹדֶנקו, דויד – יליד אוקראינה. מפעילי ה"בונד". עסקן ציבורי. חבר ההנהלה של "עונג שבת". מפעילי יי.ס.א. בועדה האזרחית ליד ועד התיאום היהודי בגיטו ורשה. נרצח ב-19 בינואר 1943 בשטח המברשתנים. כבן חמישים ושמונה.

 

חורונז'יצקי, ד"ר – רופא מוורשה. בימי האקציה הגדולה גורש לטרבלינקה. ממארגני המחתרת במחנה ההשמדה. על ידי קשריו עם שומרי המחנה האוקראינים, עלה בידו להשיג נשק. התנפל בסכין על איש ס.ס., שדבר קשריו נודע לו, והתאבד.

 

חזן, באֶלה – ילידת רוז'ישץ', וולין. חניכת "החלוץ הצעיר". חברת "דרור". קשרית בגרודנה ובביאליסטוק. נפלה בידי הגסטאפו בעברה באביב 1942 את הגבול לגנרל גוברנמן. גורשה לאושוויץ. בין הניצולים. בארץ.

 

חזן, מולקה – יליד רוסיה. מאנשי בית"ר. מפעילי פ.פ.א. בגיטו וילנה. נפל בסוף יולי 1943 בהתנגשות עם הגרמנים. בן עשרים ושלוש.

 

חמילניצקי, אהרון – חבר אי"ל בגיטו ורשה. במרד אפריל נלחם בשטח טאבאנס-שולץ בפלוגת "גורדוניה". פרטיזן ביערות וישקוב. בארץ.

 

חרחס, שלמה – חבר השומר הצעיר. מפעילי הקבוצה הלוחמם בגיטו מיר. עם חיסול הגיטו – בפרטיזנקה. בין הניצולים. בארץ.

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial