מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

י - ביוגרפיות באות י'

ישינסקי, לייב – יליד ורשה. מאנשי "דרור". חבר אי"ל בגיטו ורשה. בימי מרד אפריל נלחם בפלוגתו של הניך גוטמן בשטח המברשתנים, ואחר כך – בגיטו המרכזי. נפל ב-10 במאי בנסותו לצאת מתעלות הביוב לצד הארי. כבן עשרים ושלוש.

 

יֶגר, שמואל – מפקד פרטיזנים בסביבות לובלין. נלחם בשורות הצבא הפולני נגד הפולש הגרמני. עד דצמבר 1940 במחנה שבויים בגרמניה, ואחר כך – במחנה שבויים בלובלין, ברחוב ליפובה 7. חבר ועד הסתרים שברשותו נמצאו שלושים וארבעה אקדחים, שמונים רימונים ושלושת אלפים וחמש מאות כדורים. בין המתכננים התנקשות במשמר הגרמני. משלא הוצאה לפעול ברח עם כמה מחבריו, בספטמבר 1942, ליערות פארצ'אב. נפל בקרב עם גרמנים, בפברואר 1944.

 

יודקובסקי, בוריה (ברוך) – חבר "החלוץ" בשלהי 1941 ברח מעיירת מולדתו ביטאֶן, הסמוכה לסלונים, ליערות איבצֶביץ. מפקד מחלקה בגדוד "מאלוֹרוּס". בארץ.

 

יונגהייזר, יוּלֶק – חבר ה"בונד". איש אי"ל בגיטו ורשה. בימי מרד אפריל נלחם בפלוגתו של יורק בלונאס בשטח המברשתנים ואחר כך בגיטו המרכזי. ב-8 במאי 1943 – עם היוצאים דרך תעלות הביות ללומיאנקי. פרטיזן בסביבות וישקוב, בפלוגתו של מרדכי גרובאס. נרצח על יד א.ק.

 

יוסטמן, רגינקה – מפיצת עתונות המחתרת של השומר הצעיר בגיטו ורשה. חברת אי"ל. נאסרה על ידי הגסטאפו ב-3 בספטמבר 1942 בהעבירה נשק של אי"ל מרחוב מילא לדז'יאלנה 34, אחרי מאסרו של יוסף קפלן. כשהועברה מהפאביאק לאומשלאגפלאץ, נמלטה בעזרת שוטרים יהודים נאמני אי"ל. במרד אפריל נלחמה בקבוצתו של דויד נובודבורסקי בשטח טאבאנס-שולץ, ושם נפלה עם חברה שמעון הלר. כבת עשרים ושתיים.

 

יוסקוביץ, אברהם איסר – משורר עברי. יליד פיונטניצה, 1909. שיריו ראו אור ב"העולם", “הדור" ובכתבי העת "גלים" ו"זרמים" שהופיעו בוילנה – אחרי כיבוש וילנה על ידי הגרמנים חי בצד הארי כפולני. הוכר כיהודי והוסגר לידי הגסטאפו. קובץ שיריו - “פרחים נוגים", הוצאת "ידידים", תל אביב, תש"ט.

 

יוסלביץ', ברל – ממארגני המחתרת במחנה העבודה בנובוגרודק. ניהל עם אברהם רארובסקי, חבר השומר הצעיר, קנטורוביץ, חבר פועלי ציון, ויאשה לייזרובסקי, את חפירת המנהרה בה ברחו העצורים. נפל בליל בריחתו, ב-22 בספטמבר 1943 בהתנגשות עם גרמנים.

 

יוריסטה, י. - מפעילי ציון צ.ס. בצ'נסטוחוב. ממקימי המחתרת של המפלגה בגיטו. בין הניצולים.

 

יזרעאלביץ' – מפעילי המחתרת החלוצית בגיטו קראקוב. חניך "פרייהייט". חבר "דרור".

ב-1941 טיפל בענייני הבריחה לסלובקיה. מאנשי אי"ל. ב-23 בדצמבר 1942 השתתף בהתקפה על בית הקפה הגרמני "ציגאנאריה". בו בלילה נפל, מחמת בגידה, לידי הגסטאפו.

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial