To catalog

אחוזת מחול – יהודית ארנון ולהקת המחול הקיבוצית

Author:
אבשלום קווה
Subject:
ביוגרפיה
Year:
2005

בתופת של אושוויץ נשבעה יהודית ארנון שאם תצא חיה מהמקום ההוא, תקדיש את חייה לריקוד. יהודית הגיעה לישראל, בה המחול התרכז ברובו בתל אביב הרחוקה מקיבוצה, בגליל- געתון. זהו ספר על חייה ועל הקמתה של להקת המחול הקיבוצית, עיצוב כוריאוגרפיות, מפגשים עם רקדנים, תלמידים ומורים. סיפורה, כפי שנפרש בספר “אחוזת מחול”, הוא סיפור שתחילתו באושוויץ והמשכו בדרך המחול  שפילסה לעצמה יהודית,  התגשמותה בתקופה הסוערת והדרמטית של הקמת המדינה והמאבק ליצירת תרבות-מחול מקצועית בחברה הקיבוצית של ישראל המתחדשת

Market price: ₪50