To catalog

אספי ניצה

Author:
זלמה מרבאום-אייזינגר
Subject:
עדויות, שירה
Year:
1983

קובץ שיריה של זלמה מרבאום-אייזינגר שנספתה במחנה העבודה הגרמני מיכאילובקה, אוקראינה. בספר כל שיריה וסיפור חייה של הנערה המשוררת.

Market price: ₪30.00