To catalog

ברוך הדמיון, ארור הדמיון

Author:
בת-שבע דגן
Subject:
ספרי נעורים, שירה
Year:
1997

חוויותיה של נערה מתבגרת במחנות ריכוז, המעובדות בחריזה: “… למדתי דברים. למדתי שירים שכתבו אסירות בסתר בלילות. למדתי שיש עוד דברים בעולם שאיש לא יכול להחרימם, אפילו ‘שם'”. בנספחי הספר, קטעי מחזות ושירים שנכתבו ‘שם’. אייר: יעקב גוטרמן

Market price: ₪30.00