To catalog

האור בקצה היער

Author:
חן יוסי
Subject:
זיכרונות, ספרי נעורים
Year:
2011

ספר זיכרונות מאת יוסי חן.

הספר מגולל את סיפורו האישי בשילוב תיאור האירועים ההיסטוריים.

כך כותב המחבר:

חיי ניצלו בזכות אירוע אחד: המרד בגטו לחווא, שהיה המרד הראשון בפולין והקדים ביותר מחצי שנה את המרד המפורסם בגטו ורשה. באותו יום קיבלתי את חיי במתנה ואת “התואר” שנשאר לי לעולם – הילד הצעיר ביותר שניצל באותו יום רצחני. הייתי בן שש.

שנים רבות עברו עד שהחלטתי להעלות על הכתב את תולדותיי כילד וכנער. הכתיבה לא הייתה קלה, הקשיים היו הפנימיים ובאו מתוכי, וככל הנראה נבעו מן האירועים הלא קלים שחוויתי בילדותי המוקדמת.

סיפורי האישי והרקע ההיסטורי נועד בראש ובראשונה לבני משפחתי ולחברים. אך מעבר לכך לגרסתי, הספר עשוי לעניין את אלה המנסים להבין כיצד ילד קטן נלחם ושרד בחיי היום יום בתקופת השואה בגטו, ברח והתחבא בביצות פולסיה, וחי בין הפרטיזנים ביערות בלרוס. איך התנהל ילד זה אחרי המלחמה במזרח ובמערב אירופה, בדרכי ההעפלה לארץ כולל באונייה “אקסודוס”, וכיצד התערה העולה החדש במהירות במדינת ישראל.

בספר מוצגים האירועים בעיניו של ילד כפי שזכרתי אותם כמבוגר, לאחר שנים רבות.

Market price: ₪50