To catalog

האי שוויץ

Author:
הייני בורנשטיין
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
1996

פעולות עזרה והצלה משוויץ בשנים 1946-1939. בספר מתוארת מדיניות הפליטים של ממשלת שוויץ, ובמיוחד יחסה לפליטים יהודים, המגעים להצלת יהדות סלובקיה והונגריה, הברחת הגבולות והצלת מאות ילדים בשוויץ, אירגון מפעל משלוח חבילות מזון לארצות הכיבוש, לגיטאות ולמחנות, סידור דרכונים דרום אמריקניים וניירות חסות שוויצריים, ועוד
1996

Market price: ₪40