To catalog

הגשר פוצץ פעמיים

Author:
סימה לטיצ'בסקי,שמואל לטיצ'בסקי
Subject:
סיפורת, ספרי נעורים, עדויות
Year:
1987

עלילותיה של כיתת חבלנים שנשלחה על ידי הצבא האדום לבצע פעולה נועזת מאחורי קווי האויב. מפקד הכיתה הוא יהודי שבעבר היה רחוק מעמו. התנסויותיו במהלך מלחמת העולם השנייה, ובמיוחד פגישותיו עם יהדות פולין בעת שירותו בגליציה המזרחית אחרי סיפוחה לברית המועצות דאז ב-1939, ומראה חורבנן של קהילות יהודיות אחרי הפלישה הגרמנית לברית המועצות – כל אלה עוררו בו את רגש השתייכותו לעם היהודי וחוללו בו תמורות רבות

Market price: ₪30.00