To catalog

החייל בעל כפתורי הזהב

Author:
מ. שטיינר-אביעזר
Subject:
ספרי נעורים, עדויות
Year:
1977

סיפור השואה מנקודת מבט של ילדים יהודים. זהו ספר על ילדים שנלקחו מילדות עליזה לברוטליות של מלחמה, ושרק עולם האגדות עוזר להם להישאר טהורים ולנסות לקחת בחזרה את מה שנגזל מהם
1977,

Market price: ₪30.00