To catalog

היהודים בצבא סובודה בברית המועצות

Author:
אריך קולקא
Subject:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
Year:
1977

מחקר מקיף על לחימת יהודי צ’כוסלובקיה במלחמת העולם השנייה. היבט מיוחד ניתן לחלקם של החיילים והקצינים היהודים בצבאו של הגנרל סובודה, החושף פרק נוסף על חלקם הפעיל של היהודים במלחמה נגד גרמניה הנאצית. בשיתוף המכון ליהדות בת זמננו, האוניברסיטה העברית ירושלים ויד ושם – רשות הזכרון לשואה ולגבורה.
1977, נושא: הסטוריוגרפיה

Market price: ₪40