To catalog

הייבסקציה בברית המועצות 1930-1918 בין לאומיות לקומוניזם

Author:
מרדכי אלטשולר
Subject:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
Year:
1980

הספר בוחן את תולדות ההייבסקציה –(המחלקה היהודית של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית) בהקשר לתמורות במדיניות הלאומית הסובייטית, ויחסה של המפלגה הקומוניסטית כלפי הסקציות הלאומיות המפלגות הציוניות והבונד). בשיתוף המכון ליהדות בת זמננו, האוניברסיטה העברית, ירושלים)

Market price: ₪30.00