To catalog

המלחמה המכרעת

Author:
אהרון אברמוביץ'
Subject:
מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי מחקר
Year:
1986

יהודי ברית המועצות במערכה נגד הנאצים 1943-1941. זהו מחקר מקיף על חלקם של היהודים בברית המועצות במלחמה נגד גרמניה הנאצית. יותר מ-500 אלף יהודים לחמו בשורות הצבא האדום. אלפי שמות מובאים כאן. זהו ספר חשוב להכרת קורותיה של יהדות ברית המועצות בשנים הנוראות של הגשמת תוכנית “הפיתרון הסופי”
1986, כרוניקה

Market price: ₪40