To catalog

הסרט האדום

Author:
נחמה רהב
Subject:
ספרי נעורים
Year:
1994

עשרה סיפורים שכתבתי לנכדתי נוגה… על הילדים של אז בגיטו וילנה הרחוקה והקרה”. הספר זכה בפרס ‘זאב’ בשנת 1995, לספרות ילדים ונוער, מטעם משרד החינוך ועיריית ת”א. אייר: יעקב גוטרמן. מהדורה רביעית.

Market price: ₪40