To catalog

הפרטיזנית זלדה

Author:
זלדה טרגר-ניסנילביץ'
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
1989

דמותה המיוחדת של זלדה, הפרטיזנית מווילנה, חניכת “השומר הצעיר”. חייה של זלדה הם סיפור בהמשכים של התגברות על הפחד וחיים של סכנה מתמדת. היא לא ביקשה את הגבורה – אלא ביקשה להציל את קרוביה ולהיטיב עם חבריה הלוחמים ובכך הייתה גיבורה

Market price: ₪40