To catalog

זהב השואה

Author:
ראול טייטלבאום,משה זנבר
Subject:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
Year:
2000

נתיבות הביזה מהקורבנות לשווייץ. מחקר זה משתלב במגמה החדשה של המחקר ההיסטורי: ההשלכות הכלכליות של שואת העם היהודי באירופה. המחברים קובעים, שהתשלום לו התחייבו הבנקים המסחריים הגדולים של שוויץ במסגרת “הסדר ברוקלין”, מתעלם לחלוטין מחלקו הפעיל של הבנק המרכזי של שוויץ וממשלתה בסחר עם הזהב השדוד ע”י גרמניה

Market price: ₪50