To catalog

טוסיה (סיפורה של טוסיה אלטמן)

Author:
זיוה שלו
Subject:
ביוגרפיה, השומר הצעיר, מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
1992

טוסיה אלטמן – מההנהגה הראשית של השומר הצעיר למפקדת האירגון היהודי הלוחם. מחברה צעירה בהנהגת השומר הצעיר בראשית המלחמה הפכה לדמות מרכזית בתנועת הנוער בוורשה בימי הכיבוש הגרמני. שמה סימל את הקשר עם קיני התנועה בפולין, עם “החלוץ” בשוויץ ועם אנשי התנועה הקיבוצית בארץ. יחד עם חבריה נטלה חלק בהנהגת האירגון היהודי הלוחם, השתתפה בלחימה ובהצלה עד שמצאה את מותה

Market price: ₪50