To catalog

יד ביד עם תומי

Author:
הילדה הופרט
Subject:
זיכרונות, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי נעורים
Year:
1978

בשפה תמציתית ומאופקת מתוארת דרכם של אם ובנה מן העיר טשין שבשלזיה, דרך בית הסוהר בקרוסנו, הגיטו בז’שוב ובמחנה הריכוז ברגן-בלזן אל הבעל והאב הממתין בארץ ישראל. מהדורה שביעית

Market price: ₪30.00