To catalog

יוליה – פארטיזנית יהודית

Author:
זדברקו קוקריקה
Subject:
ביוגרפיה
Year:
1977

יוליה סנדל נפלה כלוחמת פרטיזנית נגד הנאצים בבוסניה. המחבר, שופט שחקר לאחר מלחמה את פשעי הנאצים, חקר ופרסם במולדתו את תולדותיה של יוליה. יוליה היתה חניכת תנועת נוער ציונית שהקיפה צעירים במסגרת כללית.יוליה הצטרפה לפרטיזנים עם הפלישה הגרמנית ליוגוסלביה ב-1941.
מבוא מאת צבי רותם למהדורה העברית.

Market price: ₪30.00