To catalog

ילדי וילה אמה

Author:
יוסף איתאי
Subject:
זיכרונות, עדויות
Year:
1983

קורותיה של קבוצת ילדים שחולצה בשעה האחרונה משילוח למחנות השמדה. מתוארות חמש שנות נדודיהם של הילדים והנערים, ילידי גרמניה ווינה, זגרב, לסנו בורדו שבסלובניה ונוננטלה שבאיטליה. זהו סיפור אישי של מדריך- יוסף איתאי, בתנועת נוער שלקח אחריות על חייהם של עשרות ילדים נטולי הורים. הספר נושא את שמה של התחנה האחרונה בנדודיהם של הילדים, לפני שעברו לשווייץ. “וילה אמה” שבכפר האיטלקי נוננטלה, אסף את פרי העמל החינוכי והחברתי שהושקע בקבוצה תוך כדי נדודים על רקע המלחמה. לא לחינם נושאים בגאווה הילדים את השם “ילדי וילה אמה”.

Market price: ₪60