To catalog

להבות באפר

Author:
רוז'קה קורצ'אק
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות, מומלץ למדריכי מסעות לפולין
Year:
1965

סיפורה של חברת ארגון המחתרת בגטו וילנה. המחברת מספרת על הגטו במאבקו ובכיליונו, על קורות הפרטיזנים היהודים ביערות רודניקי ונארוץ’. ספר זה הוא מן החשובים ביותר בסיפורת התיעודית על הלוחמה היהודית בגיטאות וביערות נגד הכובש הנאצי

Market price: ₪60