To catalog

לילי קשטיכר האישה שכתבה באושוויץ

Author:
לילי זמיר
Subject:
ספרי מחקר
Year:
2022

סיפור חייה ויצירתה הספרותית והחזותית יוצאי הדופן של לילי קשטיכר באושוויץ־בירקנאו, ככל הנראה האישה היחידה שכתבה בתוככי מחנה ההשמדה במחצית השניה של 1944, הם נושאי המחקר של ספר זה. ספר זה מביא את קולה ופעלה של לילי קשטיכר קרוב לחמישה עשורים לאחר מותה וחושף את סיפורה יוצא הדופן, שהביא להצלתה ולהצלת חברותיה והוא מאיר את המאפיינים המגדריים של גורל הנשים בשואה, בדמות אישה צעירה ומיוחדת.
פרופסור לילי זמיר היא הסטוריונית המלמדת במכללת דוד ילין .

Market price: ₪75