To catalog

מגיא ההריגה לשער הגיא

Author:
בני וירצברג
Subject:
זיכרונות, עדויות
Year:
1967

המחבר שימש בזמנו כנער שליח של ד”ר יוסף מנגלה, הרופא מאושוויץ. הוא היה בין המעטים שניצלו ממחנה המוות. בספר הוא מספר באופן מרגש ומרתק על קורותיהם של עשרה מילדי שארית הפליטה, אשר נפלו בהגנתם על ביתם החדש, במלחמת העצמאות

Market price: ₪50