To catalog

מותר לשקר

Author:
אלי נצר
Subject:
זיכרונות, ספרי נעורים
Year:
2003

סיפור אוטוביוגרפי, המסופר בצורה מעניינת דרך עיניו של נער, על ילדותו בהונגריה בתקופת הכיבוש הנאצי, ימיה הראשונים של מלחמת העולם השנייה בבודפשט, בריחתו עם אמו לכפר בזהות בדויה והחיים עם שקר זה, עד חזרתם לבודפשט והמפגש עם הצבא הרוסי. אייר: שמואל כץ. בשיתוף יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

Market price: ₪30.00