To catalog

מי אתה, אדון גרימק?

Author:
נתן גרוס
Subject:
ביוגרפיה
Year:
1986

במאי סרטים, משורר, עיתונאי, מבקר קולנוע, איש קרקוב, בוגר הגימנסיה העברית והמכון הממלכתי לקולנוע בעירו, מתאר בזיכרונותיו ממלחמת העולם השנייה את המאבק לחייו שלו ושל משפחתו הענפה בקרקוב בזהות של פולני ובצד הארי של ורשה.

Market price: ₪40