To catalog

מכל העמים

Author:
משה ברנר
Subject:
היסטוריוגרפיה, זיכרונות
Year:
1973

ספר זה פורסם לראשונה בשנת 1947 בשפה ההונגרית בשם “אתה בחרתנו מכל העמים”. המחבר, יליד העיר ואששארהלי, טרנסילבניה, גורש יחד עם כל קהילתו לאושוויץ, שם נספתה משפחתו. ספרו התקבל על-ידי שופטי המשפט שנערך בפרנקפורט נגד הנאצים כעדות וסייע בהרשעת המרצחים.

Market price: ₪30.00