To catalog

מכתבים בזמנים אפלים – ההתכתבות בין אנשי השומר הצעיר באירופה הכבושה ומרכז הקשר בשוויץ, ‘ 1945-1940 כרך ב’

Author:
אביהו רונן,הייני בורנשטיין,לבנה פרנק,רונן הרן
Subject:
היסטוריוגרפיה, השומר הצעיר
Year:
2019

בשלהי שנת 1940, הקימו מספר צעירים בשוויץ הניטראלית מרכז קשר לאנשי השומר הצעיר באירופה הכבושה מתוך תחושת מחויבות עמוקה לחבריהם הנצורים. המכתבים הגיעו מכל קצוות אירופה: מפולין דיווחו על הקמת הגטאות ועל ההכנות למאבק מזויין בגרמנים; מסלובקיה דיווחו על הברחות הגבול; מהונגריה על הצלת יהודי בודפשט, מיוגוסלביה על קבוצה שנדדה דרך איטליה ועד שווייץ הגיעה . מצרפת על חינוך והסתרת ילדים. מבולגריה על ההצטרפות למאבק האנטי נאצי. אנשי מרכז הקשר לא הסתפקו רק במכתבים אלא שלחו פספורטים דרום אמריקאים המיועדים להצלה, חבילות מפורטוגל וכספים בעזרת בלדרים ודואר דיפלומטי.
בשני הכרכים נאספו כ-700 מכתבים שנשלחו אל שוויץ ומשוויץ, ורבים מהם מפורסמים כאן במלואם לראשונה.
כרך ב’: צרפת, בלגיה והונגריה

Market price: ₪60