To catalog

מסתור בביצות

Author:
נוח לסמן
Subject:
זיכרונות
Year:
1996

המחבר מספר על קבוצת צעירים יהודים אשר מצאו מסתור בשטח נידח של ביצות ועל מנת לשרוד עסקו בשוד מזויין. עלה בידם להשיג נשק ומדי פעם היו יוצאים בלילות לשדוד איכרים בסביבה, כדי לספק לעצמם מזון, בגדים ואמצעים שיאפשרו להם להחזיק מעמד עד סיום המלחמה. המחבר כתב את הספר על יסוד ידע אישי וגביית עדויות מפני הניצולים המעטים של הקבוצה

Market price: ₪30.00