To catalog

מרי ולוחמה פרטיזנית

Author:
שלום חולבסקי
Subject:
היסטוריוגרפיה, ספרי מחקר
Year:
2001

תולדות יהודי ביילורוסיה במלחמת העולם השנייה. מהדורה מיוחדת. תחקיר רב ממדים שמהווה פריצת דרך בהיסטוריוגרפיה על השואה והלחימה היהודית. אוסף עדויות של לוחמים-ניצולים, ספרות סובייטית מגוונת, חומר תיעודי גרמני ואחר, שיוצרים תמונה רחבה ושלמה. את כל אלה תיעד, סיכם וניתח שלום חולבסקי לראשונה. בשיתוף יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

Market price: ₪70.00