To catalog

נאבקנו למען החיים

Author:
רפי בנשלום
Subject:
השומר הצעיר, זיכרונות
Year:
2001

עדויות ותיעוד על מבצעי המחתרת החלוצית בהונגריה בשנת 1944, שנרשמו מייד עם שחרורה של בודפשט. עדויות של אנשי המחתרת על המפעל לניירות מזויפים, שהצילו המוני יהודים. המחבר היה מזכיר ראשון וקונסול ישראל בצ’כוסלובקיה, ושימש כשגריר במאלי, בקמבודיה וברומניה. מהדורה מחודשת

Market price: ₪40