To catalog

עיר על הדנובה

Author:
דב קווסטלר
Subject:
זיכרונות
Year:
1999

דוד קליין, נער בן שש עשרה, שבראשית שנות הארבעים חי עם משפחתו בעיר ברטיסלבה, חווה יחד עם משפחתו ואנשי קהילתו את אימי התקופה. הוא התגורר ברובע של יצאניות, ובהתבגרותו התוודע אל אחת מהן. בתוך כך נוחתת על יהודי העיר פורענות נוראה. הוא ניצל ומתגלגל למחנה ריכוז גלייוויץ – ממנו מצליח להימלט

Market price: ₪40