To catalog

עקיבא – תנועת נוער ציונית, צמיחתה, התפתחותה ולחימתה

Author:
ברוך יחיאלי
Subject:
מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי מחקר
Year:
1988

לידתה של תנועת הנוער הציונית-כללית “עקיבא” בגליציה חופפת את סיום שנות המשבר של “העליה הרביעית” ופתיחת עידן חדש בציונות המגשימה. מחקר תיאורי המעלה את חיפושי הדרך של דור חלוצי שלם ופעולותיו המחתרתיות במלחמה נגד גרמניה הנאצית.

Market price: ₪30.00