To catalog

רוח בסערה – קובץ מקורות על עמידה רוחנית בתקופת השואה

Author:
איתמר לוין
Subject:
היסטוריוגרפיה, מומלץ למדריכי מסעות לפולין, ספרי נעורים
Year:
2019

רוח בסערה מביא אופני ביטוי לעמידה הרוחנית, לעומקה ולגיוונה בקהילות היהודיות תחת הכיבוש הנאצי. במרכז הספר עומדים מסמכים ומקורות ויזואליים שנכתבו וצוירו בתקופת השואה ונאספו בארכיונים בישראל ובאירופה ורבים מהם מתפרסמים בו לראשונה.

המזימה הנאצית להשמיד את יהדות אירופה לא התמקדה רק בהיבט הפיזי אלא גם בהיבט הרוחני. הפיכת היהודי ל”תת-אדם” הייתה שלב חיוני בדרך לתאי הגזים – הן לצורך שבירת התנגדותם של הקורבנות והן כדי לשכנע את הרוצחים בצדקת מעשיהם.
היהודים מצידם נלחמו בכל הדרכים על זהותם הדתית, הלאומית והאנושית. העמידה הרוחנית הקדימה בשנים רבות את התקוממות הצבאית והייתה גדולה ורחבה בהרבה ממנה. היא התנהלה מאז עליית הנאצים לשלטון ועד כניעתה של גרמניה, בכל מקום אליו הגיעו משטר זה ובני בריתו. היא הקיפה את כל שכבות הציבור ונגעה בכל תחומי החיים: החינוך, הנוער, התיעוד, התרבות, הדת, האמנות, ההומור, הספרות.
למרות מקומה המרכזי של העמידה הרוחנית בתקופת השואה, לא קיים ריכוז של מקורות שידגים את מימדיה וחשיבותה. הספר רוח בסערה ממלא חלל זה, בהבאת מאות דוגמאות של עמידה זו, תוך מתן ביטוי הולם הן להיקפה מבחינה גיאוגרפית והן לעומקה ולגיוונה מבחינה תוכנית. במרכז הספר עומדים מסמכים ומקורות ויזואליים אשר נאספו בארכיונים בישראל ובאירופה, ואשר מתפרסמים בו לראשונה.

Market price: ₪60