To catalog

שבילים במעגל האש

Author:
עקיבא ניר
Subject:
היסטוריוגרפיה, זיכרונות
Year:
1976

סיפור מאבק גבורה וייסורים של נוער יהודי בסלובקיה, שלחם במרד האנטי-נאצי בהרי הטאטרים, מתואר בספר תיעודי רב מתח זה על-ידי אחד מאנשי המחתרת. תיאור של מאורעות ופרשיות בלתי מוכרות לקורא הישראלי.

Market price: ₪30.00