To catalog

שמואל ברסלב

Author:
יוסף שמיר
Subject:
ביוגרפיה, השומר הצעיר
Year:
1994

המאבק והתקווה – גיטו ורשה 1940/43. ביוגרפיה מרתקת של אחד ממנהיגי המחתרת בגטו ורשה וחבר במטה האירגון היהודי הלוחם. דמות מרכזית בפעילות ובעיתונות המחתרתית בגיטו ובפולין. יוסף שמיר, חבר תנועת השומר הצעיר בפולין, היה מדריך של שמואל ברסלב.

Market price: ₪30.00